Home » กิจกรรมสภาวิชาชีพข่าวฯ

ประธานสภาวิชาชีพข่าวฯ แสดงความยินดีเปิดตัวสปริงนิวส์

Author by 16/12/10No Comments »

นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยพร้อมผู้แทนหลายท่าน ร่วมแสดงความยินดีกับการเปิดตัวสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมเรเนซองส์