home » category archive

Category ข่าวความเคลื่อนไหวสื่อ

ขอเชิญชวนสื่อมวลชนลงทะเบียนรับปลอกแขนสื่อมวลชนชุดใหม่ (รอบที่5)
4/08/23 – 11:02 | No Comment
ขอเชิญชวนสื่อมวลชนลงทะเบียนรับปลอกแขนสื่อมวลชนชุดใหม่ (รอบที่5)

ขอเชิญชวนสื่อมวลชนลงทะเบียนรับปลอกแขนสื่อมวลชนชุดใหม่ (รอบที่5) https://tja.or.th/view/news/1448456
*ตามรายละเอียด​และเงื่อนไข​ดังนี้….
การลงทะเบียนรับปลอกแขนสื่อมวลชนชุดใหม่ (รอบ​ห้า)
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 นายชำนาญ ไชยศร อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนในสถานการณ์การชุมนุม (ศปสช.) กล่าวว่า สืบเนื่องจาก ศปสช.จัดตั้งขึ้นจากองค์กรวิชาชีพสื่อ 6 องค์กรวิชาชีพสื่อ ได้แก่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ และสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย ได้จัดทำปลอกแขนตราสัญลักษณ์ “Press” สำหรับสื่อมวลชนโดยผ่านกระบวนการการคัดกรอง และจัดลำดับหมายเลข เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังต้นสังกัดของผู้ใช้ปลอกแขน

มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนว่าต้องเป็นสื่อมวลชนที่มีสังกัด มีกองบรรณาธิการที่สามารถรับผิดชอบทางกฎหมาย ผลิตข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ และในกรณีที่เป็นสื่อที่นำเสนอข่าวสารทางโซเชียลมีเดียต้องมีเว็บไซต์ หรือโดเมนของตนเองอย่างชัดเจน เพื่อการติดตามและรับผิดชอบกรณีที่มีการละเมิดหรือฝ่าฝืนกฎหมาย …

รวมข่าวเกี่ยวกับ “การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ…..”
8/02/23 – 13:15 | ปิดความเห็น บน รวมข่าวเกี่ยวกับ “การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ…..”
รวมข่าวเกี่ยวกับ “การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ…..”

ประชุมรัฐสภาล่มอีก ร่างกฎหมาย ‘จริยธรรมสื่อ’ ติดดอย ไม่ได้ลงมติ/สรุปเสียงค้าน-เห็นด้วย ร่างกฎหมายจริยธรรมสื่อฯ ประชุมร่วมรัฐสภานัดพิเศษกำลังพิจารณา/ส.ว. เร่งสภาพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.จริยธรรมสื่อฯ อ้างต้องมีกลไก ‘กำกับดูแล’ แต่เนื้อในคือการ ‘ควบคุม’

รวมข่าวเกี่ยวกับ “การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ…..” ตามที่ระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ ๒) เป็นพิเศษ
วันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

https://workpointtoday.com/politic-parliament-3/
สรุปเสียงค้าน-เห็นด้วย ร่างกฎหมายจริยธรรมสื่อฯ ประชุมร่วมรัฐสภานัดพิเศษกำลังพิจารณา

https://www.komchadluek.net/news/politics/542490
ประชุมรัฐสภาล่มอีก ร่างกฎหมาย ‘จริยธรรมสื่อ’ ติดดอย ไม่ได้ลงมติ

https://www.thaipbs.or.th/content/324314
เริ่มถก ร่าง พ.ร.บ.จริยธรรมสื่อ หลังช้ากว่า …

MOU​ เพื่อ​ขับเคลื่อน​พัฒนา​วิชาชีพและส่งเสริม​จริยธรรม​สื่อเพื่อสร้างระบบนิเวศ​สื่อปลอดภัย​และ​สร้างสรรค์​
18/10/22 – 15:32 | ปิดความเห็น บน MOU​ เพื่อ​ขับเคลื่อน​พัฒนา​วิชาชีพและส่งเสริม​จริยธรรม​สื่อเพื่อสร้างระบบนิเวศ​สื่อปลอดภัย​และ​สร้างสรรค์​
MOU​ เพื่อ​ขับเคลื่อน​พัฒนา​วิชาชีพและส่งเสริม​จริยธรรม​สื่อเพื่อสร้างระบบนิเวศ​สื่อปลอดภัย​และ​สร้างสรรค์​

MOU​ เพื่อ​ขับเคลื่อน​พัฒนา​วิชาชีพและส่งเสริม​จริยธรรม​สื่อเพื่อสร้างระบบนิเวศ​สื่อปลอดภัย​และ​สร้างสรรค์​
(18/10/65) สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย​ โดย​นายสุปัน รักเชื้อ ประธานสภาฯ ร่วมลงนาม​ใน​บันทึก​ข้อตกลง​ความร่วมมือ​ ใน​ โครงการ​ความร่วมมือระหว่างกองทุน​พัฒนา​สื่อปลอดภัย​และ​สร้างสรรค์​ กับ​กับ​องค์กร​วิชาชีพ​สื่อมวลชนเพื่อ​ขับเคลื่อน​พัฒนา​วิชาชีพและส่งเสริม​จริยธรรม​สื่อเพื่อสร้างระบบนิเวศ​สื่อปลอดภัย​และ​สร้างสรรค์​ วัตถุ​ประสงค์​เพื่อ​ผสานความร่วมมือระหว่างกองทุน​พัฒนา​สื่อฯ​ องค์กร​วิชาชีพ​และ​องค์กร​กำกับดูแลในการนำเสนอข่าวสารภายใต้กฏ​หมาย​และจรรยาบรรณ​ตลอดจนสร้างนิเวศสื่อที่ปลอดภัย​และสร้างสรรค์​ รวมทั้งส่งเสริม​พัฒนาศักยภาพ​ให้กับบุคลากร​ในว​ิชาชีพสื่อ​ทุกภาค​ส่วน

สำหรับ​พิธี​ลงนาม​ MOU​ ในวันนี้ยังมีตัวแทน​จากองค์กร​วิชาชีพ​สื่อมวลชน​และ​ นายธนกร​ ศรีสุขใส​ ผู้จัดการ​กองทุน​พัฒนา​สื่อปลอดภัย​และ​สร้างสรรค์​ ร่วมลงนาม​ใน​ MOU​ ฉบับนี้

กสทช.ขอความร่วมมือองค์กรว​ิชาชีพสื่อ​ เพื่อกำชับให้สมาชิกหลีกเลี่ยงการซ้ำเติมผู้สูญเสีย การนำเสนอเนื้อหาที่หมิ่นเหม่ทางจริยธรรม และขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการนำเสนอข่าวกราดยิงที่จ.หนองบัวลำภู
6/10/22 – 20:17 | No Comment
กสทช.ขอความร่วมมือองค์กรว​ิชาชีพสื่อ​ เพื่อกำชับให้สมาชิกหลีกเลี่ยงการซ้ำเติมผู้สูญเสีย การนำเสนอเนื้อหาที่หมิ่นเหม่ทางจริยธรรม และขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการนำเสนอข่าวกราดยิงที่จ.หนองบัวลำภู

กสทช.ขอความร่วมมือองค์กรว​ิชาชีพสื่อ​ เพื่อกำชับให้สมาชิกหลีกเลี่ยงการซ้ำเติมผู้สูญเสีย การนำเสนอเนื้อหาที่หมิ่นเหม่ทางจริยธรรม และขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการนำเสนอข่าวกราดยิงที่จ.หนองบัวลำภู
หนังสือแจ้งเวียน องค์กรวิชาชีพ กราดยิง(4)

การนำเสนอเนื้อหารายการที่เกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศ
5/08/22 – 11:29 | ปิดความเห็น บน การนำเสนอเนื้อหารายการที่เกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศ
การนำเสนอเนื้อหารายการที่เกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศ

 

ด้วยสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้รับหนังสือแจ้งเวียนจาก สำนักงาน กสทช. ที่ สทช 2304/ว 35799 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ถึง องค์กรวิชาชีพด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เกี่ยวกับการนำเสนอเนื้อหารายการที่เกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศ ด้วยปัจจุบันมีการนำเสนอเนื้อหารายการที่เกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศ โดยการเชิญผู้เสียหายมาเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นอุทาหรณ์แก่คนในสังคม ซึ่งมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดของเหตุการณ์จนเกินความจำเป็นหรือแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ในลักษณะของการกล่าวโทษเหยื่อ (Victim Blaming) ว่าอาจมีส่วนของการกระทำความผิดที่เกิดขึ้น จนนำไปสู่การตัดสินผู้เสียหายของคนในสังคม โดยผู้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระเบียบข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือ มาตรการที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ในฐานะองค์กรที่ดูแลในด้านจริยธรรมของสื่อวิทยุและโทรทัศน์ จึงขอนำเรียนเพื่อทราบและขอความร่วมมือองค์กรสมาชิกและผู้ปฏิบัติงานยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามหลักจริยธรรมวิชาชีพในการนำเสนอข่าวเพื่อประโยชน์สาธารณะและปกป้องสิทธิส่วนบุคคลผู้ที่ตกเป็นข่าว ไม่ให้เกิดความเสียหายหรือถูกซ้ำเติมจากการนำเสนอข่าวในเนื้อหารายการที่เกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศอีกต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบพระคุณทุกท่านในความร่วมมือด้วยดีเสมอมา
ขอแสดงความนับถือ
(นายสุปัน รักเชื้อ)
ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

 
 
 

โฆษกรัฐบาลเป็นผู้แทนรับหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีจาก 6 องค์กรวิชาชีพสื่อ ยินดีที่สื่อมวลชนและรัฐบาลเห็นพ้อง ร่วมกันสกัดกั้นข่าวปลอม
30/07/21 – 15:00 | No Comment
โฆษกรัฐบาลเป็นผู้แทนรับหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีจาก 6 องค์กรวิชาชีพสื่อ ยินดีที่สื่อมวลชนและรัฐบาลเห็นพ้อง ร่วมกันสกัดกั้นข่าวปลอม

โฆษกรัฐบาลเป็นผู้แทนรับหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีจาก 6 องค์กรวิชาชีพสื่อ ยินดีที่สื่อมวลชนและรัฐบาลเห็นพ้อง ร่วมกันสกัดกั้นข่าวปลอม พร้อมแสวงหาพื้นที่กลาง (Common Ground) ออกแบบการทำงานร่วมกันประชาสัมพันธ์ข้อเท็จจริงเพื่อประโยชน์ประชาชน
วันนี้ (30 ก.ค.64) เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รับหนังสือ จาก 6 องค์กรวิชาชีพสื่อ ประกอบด้วย สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ
สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย ยืนยันนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลไม่ได้จำกัดสิทธิเสรีภาพ ประชาชนและสื่อมวลชนสามารถวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลได้ เพียงขอให้เสนอข้อมูลบนพื้นฐานข้อเท็จจริง ไม่สร้างความหวาดระแวงหรือความกังวลในสังคม …

6 องค์กรวิชาชีพสื่อ ขอเชิญใช้กรอบรูปโปรไฟล์ (Facebook Photo Frame)
29/07/21 – 15:29 | No Comment
6 องค์กรวิชาชีพสื่อ ขอเชิญใช้กรอบรูปโปรไฟล์ (Facebook Photo Frame)

6 องค์กรวิชาชีพสื่อ ขอเชิญใช้กรอบรูปโปรไฟล์ (Facebook Photo Frame)
เพื่อร่วมรณรงค์หยุด พรก.ฉุกเฉิน หยุดคุกคามสื่อ-หยุดคุกคามประชาชน

แถลงการณ์ร่วม 6 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ขอให้รัฐบาลยกเลิกมาตรการจำกัดเสรีภาพประชาชนและสื่อมวลชนตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
28/07/21 – 11:15 | No Comment
แถลงการณ์ร่วม 6 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ขอให้รัฐบาลยกเลิกมาตรการจำกัดเสรีภาพประชาชนและสื่อมวลชนตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

แถลงการณ์ร่วม 6 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน
ขอให้รัฐบาลยกเลิกมาตรการจำกัดเสรีภาพประชาชนและสื่อมวลชนตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
ตามที่ 6 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ได้มีแถลงการณ์เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 แสดงความกังวลต่อการที่รัฐบาลออกข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27) เรื่อง มาตรการเพื่อมิให้มีการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารอันทำให้เกิดความเข้าใจผิดที่ระบุว่า “การเสนอข่าวหรือการทำให้แพร่หลายซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นใดที่มีข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ทั่วราชอาณาจักร” พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนการออกข้อกำหนดข้างต้น หรือจัดทำแนวปฏิบัติจากข้อกำหนด และแถลงถึงเจตนารมณ์ในการบังคับใช้ให้เกิดความชัดเจน เพื่อมิให้มีการนำข้อกำหนดดังกล่าว ไปเป็นเครื่องมือในการปิดกั้นการทำหน้าที่เสนอข่าวสารของสื่อมวลชนและการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตของประชาชน จนกระทบต่อสิทธิการรับรู้ข่าวสารและการแสดงความคิดเห็นของประชาชน
ตลอดระยะเวลาเกือบ 2 สัปดาห์ นอกจากรัฐบาลจะเพิกเฉยต่อข้อเรียกร้องขององค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนแล้ว …

สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ฯ จับมือกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยฯ จัดประชุมเครือข่ายตรวจสอบข่าวปลอม
28/06/21 – 11:42 | No Comment
สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ฯ จับมือกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยฯ จัดประชุมเครือข่ายตรวจสอบข่าวปลอม

สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ฯ จับมือกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยฯ จัดประชุมเครือข่ายตรวจสอบข่าวปลอม
( ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ) ที่ห้องประชุม อิศรา ชั้น ๓ อาคารสมาคมนักข่าว​ ได้มีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นจัดตั้งเครือข่ายตรวจสอบข่าวปลอมในประเทศไทย โดยสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้รับความสนใจจากเครือข่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุมทั้งในเวทีและระบบออนไลน์ อย่างกว้างขวาง เช่น เครือข่ายองค์กรวิชาชีพสื่อ เครือข่ายภาคประชาสังคมจากภาคใต้ ภาคอีสาน ภาคเหนือ เครือข่ายนักวิชาการด้านสื่อ เครือข่ายผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ ตัวแทนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมไปจนถึงผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์จากกรมประชาสัมพันธ์

โดยในการประชุมดังกล่าว ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม “ ดีใจที่ทุกคนมีส่วนร่วม จัดตั้งเครือข่ายนี้ …

องค์กรวิชาชีพสื่อเตรียมจัดเวทีเสวนา “ทำข่าวอย่างไรให้ปลอดภัย ในสถานการณ์โควิด?”
17/06/21 – 13:43 | No Comment
องค์กรวิชาชีพสื่อเตรียมจัดเวทีเสวนา “ทำข่าวอย่างไรให้ปลอดภัย ในสถานการณ์โควิด?”

องค์กรวิชาชีพสื่อเตรียมจัดเวทีเสวนา “ทำข่าวอย่างไรให้ปลอดภัยในสถานการณ์โควิด?”
เพื่อหาแนวทางปฏิบัติการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนภายใต้โควิดระบาด