home » category archive

Category กิจกรรมสภาวิชาชีพข่าวฯ

รวมข่าวเกี่ยวกับ “การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ…..”
8/02/23 – 13:15 | ปิดความเห็น บน รวมข่าวเกี่ยวกับ “การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ…..”
รวมข่าวเกี่ยวกับ “การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ…..”

ประชุมรัฐสภาล่มอีก ร่างกฎหมาย ‘จริยธรรมสื่อ’ ติดดอย ไม่ได้ลงมติ/สรุปเสียงค้าน-เห็นด้วย ร่างกฎหมายจริยธรรมสื่อฯ ประชุมร่วมรัฐสภานัดพิเศษกำลังพิจารณา/ส.ว. เร่งสภาพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.จริยธรรมสื่อฯ อ้างต้องมีกลไก ‘กำกับดูแล’ แต่เนื้อในคือการ ‘ควบคุม’

รวมข่าวเกี่ยวกับ “การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ…..” ตามที่ระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ ๒) เป็นพิเศษ
วันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

https://workpointtoday.com/politic-parliament-3/
สรุปเสียงค้าน-เห็นด้วย ร่างกฎหมายจริยธรรมสื่อฯ ประชุมร่วมรัฐสภานัดพิเศษกำลังพิจารณา

https://www.komchadluek.net/news/politics/542490
ประชุมรัฐสภาล่มอีก ร่างกฎหมาย ‘จริยธรรมสื่อ’ ติดดอย ไม่ได้ลงมติ

https://www.thaipbs.or.th/content/324314
เริ่มถก ร่าง พ.ร.บ.จริยธรรมสื่อ หลังช้ากว่า …

แถลงการณ์คัดค้านร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .…
3/02/23 – 13:30 | ปิดความเห็น บน แถลงการณ์คัดค้านร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .…
แถลงการณ์คัดค้านร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .…

แถลงการณ์คัดค้านร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .…
ตามที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .… และเสนอเข้าสู่วาระการประชุมของรัฐสภาแบบเร่งด่วนในวันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามข้อเสนอของ พลเอกประวิตร วงศ์สุวรรณ  ทำหนังสือถึงประธานรัฐสภาขณะที่อยู่ในตำแหน่งรักษาการนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้นำร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .…เข้าสู่การพิจารณาแบบเร่งด่วน โดยอ้างถึงร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .…     เป็นกฎหมายปฏิรูปประเทศตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในหมวดที่ ๑๖
๑. ว่าด้วยหลักการและเหตุผลในการร่างพ.ร.บ. ตามที่ได้มีอ้างถึงเหตุผลการร่าง …

แถลงการณ์​ 3​ องค์กร​วิชาชีพ​สื่อ​ : การนำเสนอ​ข่าว​คนร้ายใช้อาวุธ​ปืน​กราดยิงนักเรียน​ ครู​ และ​ประชาชน​ชน
6/10/22 – 20:27 | No Comment
แถลงการณ์​ 3​ องค์กร​วิชาชีพ​สื่อ​ : การนำเสนอ​ข่าว​คนร้ายใช้อาวุธ​ปืน​กราดยิงนักเรียน​ ครู​ และ​ประชาชน​ชน

แถลงการณ์​ 3​ องค์กร​วิชาชีพ​สื่อ​ //เรื่อง​การนำเสนอ​ข่าว​คนร้ายใช้อาวุธ​ปืน​กราดยิงนักเรียน​ ครู​ และ​ประชาชน​ชน

ขอความร่วมมือให้ระมัดระวังในการนำเสนอข่าวเหตุกราดยิงที่หนองบัวลำภู
6/10/22 – 18:21 | No Comment
ขอความร่วมมือให้ระมัดระวังในการนำเสนอข่าวเหตุกราดยิงที่หนองบัวลำภู

วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เรื่อง     ขอความร่วมมือให้ระมัดระวังในการนำเสนอข่าวเหตุกราดยิงที่หนองบัวลำภู
เรียน    องค์กรสมาชิกสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยและสมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
ตามที่ได้เกิดเหตุกราดยิงในศูนย์เด็กเล็กแห่งหนึ่งใน องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) นากลาง
ต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู และผู้ก่อเหตุได้ยิงตัวเองและคนในครอบครัวของตน ทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายราย มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นเหตุที่สะเทือนขวัญของคนในสังคมและนำมาซึ่งการเศร้าเสียใจของครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตและบาดเจ็บ
ทางสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยและสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จึงขอความร่วมมือมายังองค์กรสมาชิกของสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยและสมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ให้ระมัดระวังในการนำเสนอข่าวดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็น ภาพข่าว เนื้อหาข่าว การนำเสนอของผู้จัดรายการข่าวและผู้ประกาศข่าว ในทุกช่องทางการเผยแพร่ขององค์กร ที่จะละเมิดต่อผู้ที่เสียชีวิตและบาดเจ็บรวมไปจนถึงครอบครัวและเครือญาติ
จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือ
 
ขอแสดงความนับถือ
                    นายสุปัน รักเชื้อ                                             นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม
      ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย                  …

การนำเสนอเนื้อหารายการที่เกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศ
5/08/22 – 11:29 | ปิดความเห็น บน การนำเสนอเนื้อหารายการที่เกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศ
การนำเสนอเนื้อหารายการที่เกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศ

 

ด้วยสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้รับหนังสือแจ้งเวียนจาก สำนักงาน กสทช. ที่ สทช 2304/ว 35799 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ถึง องค์กรวิชาชีพด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เกี่ยวกับการนำเสนอเนื้อหารายการที่เกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศ ด้วยปัจจุบันมีการนำเสนอเนื้อหารายการที่เกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศ โดยการเชิญผู้เสียหายมาเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นอุทาหรณ์แก่คนในสังคม ซึ่งมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดของเหตุการณ์จนเกินความจำเป็นหรือแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ในลักษณะของการกล่าวโทษเหยื่อ (Victim Blaming) ว่าอาจมีส่วนของการกระทำความผิดที่เกิดขึ้น จนนำไปสู่การตัดสินผู้เสียหายของคนในสังคม โดยผู้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระเบียบข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือ มาตรการที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ในฐานะองค์กรที่ดูแลในด้านจริยธรรมของสื่อวิทยุและโทรทัศน์ จึงขอนำเรียนเพื่อทราบและขอความร่วมมือองค์กรสมาชิกและผู้ปฏิบัติงานยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามหลักจริยธรรมวิชาชีพในการนำเสนอข่าวเพื่อประโยชน์สาธารณะและปกป้องสิทธิส่วนบุคคลผู้ที่ตกเป็นข่าว ไม่ให้เกิดความเสียหายหรือถูกซ้ำเติมจากการนำเสนอข่าวในเนื้อหารายการที่เกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศอีกต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบพระคุณทุกท่านในความร่วมมือด้วยดีเสมอมา
ขอแสดงความนับถือ
(นายสุปัน รักเชื้อ)
ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

 
 
 

ขยายเวลาเสนอผลงาน รางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ (9 สาขา)
1/07/22 – 13:31 | ปิดความเห็น บน ขยายเวลาเสนอผลงาน รางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ (9 สาขา)
ขยายเวลาเสนอผลงาน รางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ (9 สาขา)

📣📣 ขยายเวลาเสนอผลงาน รางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ (9 สาขา)
.
ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565
.
💌 ผู้สนใจสามารถเสนอผลงาน ได้ 3 วิธี ดังนี้
1. เสนอผลงานผ่านทางเว็บไซต์ www.moralawards.com
2. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 มาที่ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เลขที่ 69/16-17 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร …

”โครงการสื่อสารทางวิชาการ บทบาทสื่อมวลชนกับการสืบสารรักษาและต่อยอด งานพัฒนาด้วยความรู้จากงานวิจัยระดับพื้นที่
8/06/22 – 9:45 | ปิดความเห็น บน ”โครงการสื่อสารทางวิชาการ บทบาทสื่อมวลชนกับการสืบสารรักษาและต่อยอด งานพัฒนาด้วยความรู้จากงานวิจัยระดับพื้นที่
”โครงการสื่อสารทางวิชาการ บทบาทสื่อมวลชนกับการสืบสารรักษาและต่อยอด งานพัฒนาด้วยความรู้จากงานวิจัยระดับพื้นที่

สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ชมรมสื่อเพื่อการพัฒนาชนบท (สื่อบ้านนอก) มูลนิธิปัญญาวุฒิ
ขอเชิญ ร่วมงานและทำข่าว
”โครงการสื่อสารทางวิชาการ
บทบาทสื่อมวลชนกับการสืบสารรักษาและต่อยอด งานพัฒนาด้วยความรู้จากงานวิจัยระดับพื้นที่
ในวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๑๓.๐๐น. – ๑๖.๐๐น.
ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น ๑
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
๑๓.๐๐น.– ๑๓.๓๐น. ลงทะเบียน
….
๑๓.๓๕ น.- ๑๔.๑๐ น. ปาฐกถานำ
“บทบาทสื่อมวลชนกับการสืบสารรักษาและต่อยอดงานพัฒนาด้วยความรู้จากงานวิจัยระดับพื้นที่ ”
โดย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
…….
๑๔.๑๕ น.-๑๖.๐๐ น.
เสวนา “สื่อมวลชนกับการเข้าถึงข้อมูล เพื่อการพัฒนา แก้ปัญหาความยากจน ”
โดย คุณมูฮัมมัดอายุป ปาทาน …

แถลงการณ์ร่วมองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ​กรณีการนำเสนอข่าวหลวงปู่แสงญาณวโร พระเกจิชื่อดัง
13/05/22 – 21:11 | ปิดความเห็น บน แถลงการณ์ร่วมองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ​กรณีการนำเสนอข่าวหลวงปู่แสงญาณวโร พระเกจิชื่อดัง
แถลงการณ์ร่วมองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน  ​กรณีการนำเสนอข่าวหลวงปู่แสงญาณวโร พระเกจิชื่อดัง

แถลงการณ์ร่วมองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน
​ตามที่ได้เกิดกรณีการนำเสนอข่าวหลวงปู่แสงญาณวโร พระเกจิชื่อดัง ซึ่งในภายหลังปรากฎข้อเท็จจริงว่า มีการกระทำที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและล่อแหลมต่อการละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณสื่อนั้น
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้ติดตามในประเด็นการแสวงหาข้อเท็จจริงของการนำเสนอข่าวนี้ด้วยความห่วงใย ว่าอาจเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ขัดต่อจริยธรรมวิชาชีพ เกินขอบเขตหน้าที่ของสื่อมวลชน ซึ่งในภายหลัง สำนักข่าวที่เป็นต้นสังกัดของนักข่าวที่ลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ออกหนังสือแสดงความขอโทษและตระหนักถึงความผิดพลาดและขออภัยเป็นอย่างสูงต่อผู้เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ทุกท่านทุกฝ่าย พร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจริยธรรมแล้วนั้น
     สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยและสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ขอให้สำนักข่าวและสถานีต้นสังกัด ใช้ความระมัดระวังในการนำเสนอข่าวที่อาจเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และใช้ความเข้มงวดในการตรวจสอบข้อมูลอย่างสมดุล รอบด้านเพื่อให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์พ.ศ.2553 หมวด 4แนวปฏิบัติของผู้ประกอบวิชาชีพข่าว ข้อ 11 การได้มา หรือการนำเสนอหรือการเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พึงใช้วิธีการที่สุภาพ ซื่อสัตย์ หลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพหรือมีความหมายที่ดูถูก เหยียดหยามผู้อื่น
     ทั้งนี้ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยเห็นว่ากรณีการนำเสนอข่าวที่อ้างอิงแหล่งข่าว ข้อมูล หรือแม้แต่ตัวบุคคลที่เป็นที่สนใจของสาธารณชน ได้ส่งผลต่อการนำเสนอข้อเท็จจริงที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือในข้อมูลข่าวสารโดยรวมร่วมกันของทั้งสังคม …

ประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน I รายการ เสียงสะท้อนสื่อ
8/04/22 – 9:19 | ปิดความเห็น บน ประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน I รายการ เสียงสะท้อนสื่อ
ประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน I รายการ เสียงสะท้อนสื่อ

รายการ เสียงสะท้อนสื่อ วันพฤหัสบดีที่ 07 เมษายน 2565 เบรก 3

(สายตรงจากสภาฯ)
สัมภาษณ์ นายวสันต์ ภัยหลีกลี้
ตำแหน่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประเด็น การละเมิดสิทธิมนุษยชน

ผู้ดำเนินรายการ
คุณวรรษมน ช่างปรีชา

เวลา 14.30 – 16.00 น. มองมุมกว้าง หยั่งรากลึก
ติดตามฟัง105smilethailand ได้ที่ 105mhz เเละ
http://105smilethailand.com/
https://www.youtube.com/channel/UCbeeLhqVK710mMyEVkBgIVA
#เสียงสะท้อนสื่อ #จับกระแสสื่อ #ทุกทิศทั่วไทย #สายตรงจากสภาฯ #ชลกนกพยัตวิภู #สหภาพวีรฆามินทร์ #เมธีเตชะชัยวงศ์ #วรรษมนช่างปรีชา #ข่าว #การเมือง #ต่างประเทศ #เศรษฐกิจ #สังคม #กฎหมาย

ดูน้อยลง

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ เชิญสื่อ-ประชาชนผู้สนใจ ประกวดภาพถ่าย วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก 2565
8/04/22 – 9:15 | No Comment
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ เชิญสื่อ-ประชาชนผู้สนใจ ประกวดภาพถ่าย วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก 2565

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ ฯ จัดประกวดภาพถ่ายในโอกาส ‘วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก’ (World Press Freedom Day) สามารถส่งผลงานได้ทั้งสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป แบ่งประเภทเป็น 2 หัวข้อ ‘กว่าจะมาเป็นข่าว’ และ ‘อยากเห็นภาพนี้เป็นข่าว’
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 นายธีรนัย จารุวัสตร์ อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฎิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่าสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ได้มีมติจัดการประกวดภาพถ่ายเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก” (Word Press Freedom Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 3 พฤษภาคม ของทุกปี ซึ่งเมื่อปีที่แล้วสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ได้จัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน และปรากฏว่าได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม ทั้งจากเพื่อนๆสื่อมวลชนและประชาชนผู้สนใจ
สำหรับการประกวดประจำปี …