home » category archive

Category กิจกรรมสภาวิชาชีพข่าวฯ

แถลงการณ์ ข้อห่วงใยในการจับกุมนักข่าวและช่างภาพ ที่อาจเข้าข่ายคุกคามและละเมิดสิทธิเสรีภาพ
13/02/24 – 18:07 | ปิดความเห็น บน แถลงการณ์ ข้อห่วงใยในการจับกุมนักข่าวและช่างภาพ ที่อาจเข้าข่ายคุกคามและละเมิดสิทธิเสรีภาพ
แถลงการณ์  ข้อห่วงใยในการจับกุมนักข่าวและช่างภาพ ที่อาจเข้าข่ายคุกคามและละเมิดสิทธิเสรีภาพ

   
แถลงการณ์
ข้อห่วงใยในการจับกุมนักข่าวและช่างภาพ ที่อาจเข้าข่ายคุกคามและละเมิดสิทธิเสรีภาพ
ในการปฏิบัติหน้าที่ และนำเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชน
ตามที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.พระราชวัง ได้นำเนินการจับกุมนายณัฐพล เมฆโสภณ ผู้สื่อข่าวประชาไท และนายณัฐพล พันธ์พงษ์สานนท์ ช่างภาพอิสระ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามหมายจับของศาลอาญา ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ว่าเป็นผู้สนับสนุนให้มีการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.โบราณสถาน กับ พ.ร.บ.ความสะอาด จากการไปปฏิบัติหน้าที่และรายงานข่าวถ่ายภาพบุคคลที่กำลังพ่นสีเขียนข้อความที่กำแพงวัดพระแก้วในวันที่ ๒๘ มี.ค.๒๕๖๖   ด้วยข้อหา “ เป็นผู้สนับสนุน ทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่า หรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งโบราณสถาน …

‘แถลงการณ์​เรื่อง​ นักข่าว​รับเงินจากแหล่งข่าว’​
27/09/23 – 20:36 | ปิดความเห็น บน ‘แถลงการณ์​เรื่อง​ นักข่าว​รับเงินจากแหล่งข่าว’​
‘แถลงการณ์​เรื่อง​ นักข่าว​รับเงินจากแหล่งข่าว’​

แถลงการณ์ร่วม 7 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน
เรื่อง นักข่าวรับเงินจากแหล่งข่าว
สืบเนื่องจากกรณีที่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่ามีการจ่ายเงินให้สื่อมวลชนเพื่อเป็นค่าข่าว และช่วยเหลือด้านต่างๆ เนื่องจากเห็นว่านักข่าวเงินเดือนน้อย ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข่าวต่อสาธารณะออกไปอย่างแพร่หลายนั้น
องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน 7 องค์กร ประกอบด้วย สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย และสมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ได้ร่วมประชุมกันและขอแสดงจุดยืนต่อสาธารณะว่า สื่อมวลชนที่รับเงินจากแหล่งข่าวเพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการใดๆ ถือเป็นเรื่องที่ละเมิดจริยธรรมวิชาชีพอย่างร้ายแรง ไม่สามารถยอมรับได้
ดังนั้น ที่ประชุม 7 องค์กรวิชาชีพ จึงมีมติร่วมกันดังนี้
1. เห็นชอบให้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อสร้างความกระจ่างชัดในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อสาธารณชนโดยคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนจากสภาวิชาชีพสื่อมวลชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย) ซึ่งทำหน้าที่ดูแลเรื่องจริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชนขององค์กรสมาชิก องค์กรละ …

‘คำชี้แจงการใช้ปลอกแขนสื่อ’….. ประกาศศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนในสถานการณ์การชุมนุม”
5/09/23 – 13:17 | No Comment
‘คำชี้แจงการใช้ปลอกแขนสื่อ’….. ประกาศศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนในสถานการณ์การชุมนุม”

‘คำชี้แจงการใช้ปลอกแขนสื่อ’…..
ประกาศศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนในสถานการณ์การชุมนุม”

เรื่อง คำชี้แจงการใช้ปลอกแขนสัญลักษณ์ของสื่อมวลชนในการรายงานข่าว

ตามที่ศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนในสถานการณ์การชุมนุม (ศปสช.) ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน 6 องค์กร ได้แก่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ และสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย ได้จัดทำปลอกแขนสำหรับสื่อมวลชน เพื่อเป็นสัญลักษณ์บอกฝ่ายมีไว้แสดงตัวตนอย่างบริสุทธิ์ใจ ในการลงพื้นที่ทำข่าวการชุมนุม ตามหลักสากลที่สื่อมวลชนหลายประเทศพึงใช้ที่ต้องการเสรีภาพในการทำข่าวการ ชุมนุม อย่างรอบด้าน ปราศจากการกดดัน และคุกคามจากทุกฝ่าย

ปัจจุบันเปิดให้ลงทะเบียนขอรับปลอกแขน สำหรับสื่อมวลชนที่มีสิทธิ์ตรงตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้มาแล้ว 5 รอบ มีองค์กรสื่อมวลชนติดต่อลงทะเบียนรับปลอกแขนไปแล้วจำนวนมาก และศปสช.ได้รับฟังเสียงสะท้อนทั้งปัญหา และความคิดเห็นเกี่ยวการใช้ หรือครอบครองปลอกแขนสื่อมวลชนจำนวนมาก เหตุนี้เมื่อวันอังคารที่3 สิงหาคม2566 ศปสช.ได้ประชุมหารือเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ หรือระเบียบที่ต้องความให้เข้าใจดังนี้

1.ปลอกแขนสัญลักษณ์สื่อมวลชนจัดตั้งขึ้นมีลักษณะเป็นสีฟ้าทาบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษสีขาวว่า “PRESS” ซึ่งเป็นเครื่องหมายสากลที่สื่อถึงผู้ปฏิบัติงานแสดงสัญลักษณ์ชัดเจนว่า …

ขอเชิญชวนสื่อมวลชนลงทะเบียนรับปลอกแขนสื่อมวลชนชุดใหม่ (รอบที่5)
4/08/23 – 11:02 | No Comment
ขอเชิญชวนสื่อมวลชนลงทะเบียนรับปลอกแขนสื่อมวลชนชุดใหม่ (รอบที่5)

ขอเชิญชวนสื่อมวลชนลงทะเบียนรับปลอกแขนสื่อมวลชนชุดใหม่ (รอบที่5) https://tja.or.th/view/news/1448456
*ตามรายละเอียด​และเงื่อนไข​ดังนี้….
การลงทะเบียนรับปลอกแขนสื่อมวลชนชุดใหม่ (รอบ​ห้า)
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 นายชำนาญ ไชยศร อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนในสถานการณ์การชุมนุม (ศปสช.) กล่าวว่า สืบเนื่องจาก ศปสช.จัดตั้งขึ้นจากองค์กรวิชาชีพสื่อ 6 องค์กรวิชาชีพสื่อ ได้แก่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ และสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย ได้จัดทำปลอกแขนตราสัญลักษณ์ “Press” สำหรับสื่อมวลชนโดยผ่านกระบวนการการคัดกรอง และจัดลำดับหมายเลข เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังต้นสังกัดของผู้ใช้ปลอกแขน

มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนว่าต้องเป็นสื่อมวลชนที่มีสังกัด มีกองบรรณาธิการที่สามารถรับผิดชอบทางกฎหมาย ผลิตข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ และในกรณีที่เป็นสื่อที่นำเสนอข่าวสารทางโซเชียลมีเดียต้องมีเว็บไซต์ หรือโดเมนของตนเองอย่างชัดเจน เพื่อการติดตามและรับผิดชอบกรณีที่มีการละเมิดหรือฝ่าฝืนกฎหมาย …

ประกาศศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนในสถานการณ์การชุมนุม
13/07/23 – 12:09 | ปิดความเห็น บน ประกาศศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนในสถานการณ์การชุมนุม
ประกาศศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนในสถานการณ์การชุมนุม

ประกาศศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนในสถานการณ์การชุมนุม
เรื่อง การใช้ปลอกแขนสัญลักษณ์ของสื่อมวลชนในการรายงานข่าวการชุมนุม

ตามที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลได้ออกคำประกาศแนวทางปฏิบัติของสื่อมวลชนในภาวะที่เกิดความไม่สงบ (ตามเอกสารแนบ) นั้นศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนในสถานการณ์การชุมนุม ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนองค์กรวิชาชีพสื่อ 6 องค์กรได้แก่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ และสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย ขอชี้แจงให้ทราบทั่วกันว่า การจัดทำปลอกแขนตราสัญลักษณ์ “Press” สำหรับสื่อมวลชนได้ผ่านกระบวนการการคัดกรอง และจัดลำดับหมายเลขเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังต้นสังกัดของผู้ใช้ปลอกแขน โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนว่าต้องเป็นสื่อมวลชนที่มีสังกัด มีกองบรรณาธิการที่สามารถรับผิดชอบทางกฎหมาย ผลิตข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ และในกรณีที่เป็นสื่อที่นำเสนอข่าวสารทางโซเชียลมีเดีย จะต้องมีเว็บไซต์หรือโดเมนของตนเองอย่างชัดเจน เพื่อการติดตามและรับผิดชอบกรณีที่มีการละเมิดหรือฝ่าฝืนกฎหมาย ซึ่งกระบวนการการดังกล่าวต้องใช้เวลาในการดำเนินการพอสมควร

ในปัจจุบันนี้มีองค์กรสื่อมวลชนที่ได้ติดต่อ ลงทะเบียนและขอรับปลอกแขนไปแล้วจำนวนมากพอสมควร หวังว่าผู้ปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนที่สวมปลอกแขนจะได้รับความไว้วางใจจากเจ้าหน้าที่และผู้ร่วมชุมนุม ว่าเป็นผู้ที่เข้าไปทำหน้าที่ในฐานะสื่อมวลชนตามจริยธรรมวิชาชีพ ไม่ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของคู่ขัดแย้งไม่ว่าฝ่ายใดก็ตาม

อย่างไรก็ตาม ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบและจัดทำปลอกแขนนั้น อาจจะมีสื่อมวลชนส่วนหนึ่งที่เพิ่งยื่นคำขอเข้ามาใหม่ หรือยื่นขอลงทะเบียนไว้แต่ยังไม่ได้รับปลอกแขน จึงขอความร่วมมือไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจ และสื่อมวลชนที่ยังไม่ได้รับปลอกแขนดังกล่าว โดยขอให้ใช้บัตรพนักงาน …

รวมข่าวเกี่ยวกับ “การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ…..”
8/02/23 – 13:15 | ปิดความเห็น บน รวมข่าวเกี่ยวกับ “การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ…..”
รวมข่าวเกี่ยวกับ “การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ…..”

ประชุมรัฐสภาล่มอีก ร่างกฎหมาย ‘จริยธรรมสื่อ’ ติดดอย ไม่ได้ลงมติ/สรุปเสียงค้าน-เห็นด้วย ร่างกฎหมายจริยธรรมสื่อฯ ประชุมร่วมรัฐสภานัดพิเศษกำลังพิจารณา/ส.ว. เร่งสภาพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.จริยธรรมสื่อฯ อ้างต้องมีกลไก ‘กำกับดูแล’ แต่เนื้อในคือการ ‘ควบคุม’

รวมข่าวเกี่ยวกับ “การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ…..” ตามที่ระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ ๒) เป็นพิเศษ
วันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

https://workpointtoday.com/politic-parliament-3/
สรุปเสียงค้าน-เห็นด้วย ร่างกฎหมายจริยธรรมสื่อฯ ประชุมร่วมรัฐสภานัดพิเศษกำลังพิจารณา

https://www.komchadluek.net/news/politics/542490
ประชุมรัฐสภาล่มอีก ร่างกฎหมาย ‘จริยธรรมสื่อ’ ติดดอย ไม่ได้ลงมติ

https://www.thaipbs.or.th/content/324314
เริ่มถก ร่าง พ.ร.บ.จริยธรรมสื่อ หลังช้ากว่า …

แถลงการณ์คัดค้านร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .…
3/02/23 – 13:30 | ปิดความเห็น บน แถลงการณ์คัดค้านร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .…
แถลงการณ์คัดค้านร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .…

แถลงการณ์คัดค้านร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .…
ตามที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .… และเสนอเข้าสู่วาระการประชุมของรัฐสภาแบบเร่งด่วนในวันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามข้อเสนอของ พลเอกประวิตร วงศ์สุวรรณ  ทำหนังสือถึงประธานรัฐสภาขณะที่อยู่ในตำแหน่งรักษาการนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้นำร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .…เข้าสู่การพิจารณาแบบเร่งด่วน โดยอ้างถึงร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .…     เป็นกฎหมายปฏิรูปประเทศตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในหมวดที่ ๑๖
๑. ว่าด้วยหลักการและเหตุผลในการร่างพ.ร.บ. ตามที่ได้มีอ้างถึงเหตุผลการร่าง …

แถลงการณ์​ 3​ องค์กร​วิชาชีพ​สื่อ​ : การนำเสนอ​ข่าว​คนร้ายใช้อาวุธ​ปืน​กราดยิงนักเรียน​ ครู​ และ​ประชาชน​ชน
6/10/22 – 20:27 | No Comment
แถลงการณ์​ 3​ องค์กร​วิชาชีพ​สื่อ​ : การนำเสนอ​ข่าว​คนร้ายใช้อาวุธ​ปืน​กราดยิงนักเรียน​ ครู​ และ​ประชาชน​ชน

แถลงการณ์​ 3​ องค์กร​วิชาชีพ​สื่อ​ //เรื่อง​การนำเสนอ​ข่าว​คนร้ายใช้อาวุธ​ปืน​กราดยิงนักเรียน​ ครู​ และ​ประชาชน​ชน

ขอความร่วมมือให้ระมัดระวังในการนำเสนอข่าวเหตุกราดยิงที่หนองบัวลำภู
6/10/22 – 18:21 | No Comment
ขอความร่วมมือให้ระมัดระวังในการนำเสนอข่าวเหตุกราดยิงที่หนองบัวลำภู

วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เรื่อง     ขอความร่วมมือให้ระมัดระวังในการนำเสนอข่าวเหตุกราดยิงที่หนองบัวลำภู
เรียน    องค์กรสมาชิกสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยและสมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
ตามที่ได้เกิดเหตุกราดยิงในศูนย์เด็กเล็กแห่งหนึ่งใน องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) นากลาง
ต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู และผู้ก่อเหตุได้ยิงตัวเองและคนในครอบครัวของตน ทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายราย มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นเหตุที่สะเทือนขวัญของคนในสังคมและนำมาซึ่งการเศร้าเสียใจของครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตและบาดเจ็บ
ทางสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยและสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จึงขอความร่วมมือมายังองค์กรสมาชิกของสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยและสมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ให้ระมัดระวังในการนำเสนอข่าวดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็น ภาพข่าว เนื้อหาข่าว การนำเสนอของผู้จัดรายการข่าวและผู้ประกาศข่าว ในทุกช่องทางการเผยแพร่ขององค์กร ที่จะละเมิดต่อผู้ที่เสียชีวิตและบาดเจ็บรวมไปจนถึงครอบครัวและเครือญาติ
จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือ
 
ขอแสดงความนับถือ
                    นายสุปัน รักเชื้อ                                             นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม
      ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย                  …

การนำเสนอเนื้อหารายการที่เกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศ
5/08/22 – 11:29 | ปิดความเห็น บน การนำเสนอเนื้อหารายการที่เกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศ
การนำเสนอเนื้อหารายการที่เกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศ

 

ด้วยสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้รับหนังสือแจ้งเวียนจาก สำนักงาน กสทช. ที่ สทช 2304/ว 35799 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ถึง องค์กรวิชาชีพด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เกี่ยวกับการนำเสนอเนื้อหารายการที่เกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศ ด้วยปัจจุบันมีการนำเสนอเนื้อหารายการที่เกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศ โดยการเชิญผู้เสียหายมาเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นอุทาหรณ์แก่คนในสังคม ซึ่งมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดของเหตุการณ์จนเกินความจำเป็นหรือแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ในลักษณะของการกล่าวโทษเหยื่อ (Victim Blaming) ว่าอาจมีส่วนของการกระทำความผิดที่เกิดขึ้น จนนำไปสู่การตัดสินผู้เสียหายของคนในสังคม โดยผู้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระเบียบข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือ มาตรการที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ในฐานะองค์กรที่ดูแลในด้านจริยธรรมของสื่อวิทยุและโทรทัศน์ จึงขอนำเรียนเพื่อทราบและขอความร่วมมือองค์กรสมาชิกและผู้ปฏิบัติงานยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามหลักจริยธรรมวิชาชีพในการนำเสนอข่าวเพื่อประโยชน์สาธารณะและปกป้องสิทธิส่วนบุคคลผู้ที่ตกเป็นข่าว ไม่ให้เกิดความเสียหายหรือถูกซ้ำเติมจากการนำเสนอข่าวในเนื้อหารายการที่เกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศอีกต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบพระคุณทุกท่านในความร่วมมือด้วยดีเสมอมา
ขอแสดงความนับถือ
(นายสุปัน รักเชื้อ)
ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย