home » category archive

Category กิจกรรมสภาวิชาชีพข่าวฯ

‘แถลงการณ์​เรื่อง​ นักข่าว​รับเงินจากแหล่งข่าว’​
27/09/23 – 20:36 | ปิดความเห็น บน ‘แถลงการณ์​เรื่อง​ นักข่าว​รับเงินจากแหล่งข่าว’​
‘แถลงการณ์​เรื่อง​ นักข่าว​รับเงินจากแหล่งข่าว’​

แถลงการณ์ร่วม 7 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน
เรื่อง นักข่าวรับเงินจากแหล่งข่าว
สืบเนื่องจากกรณีที่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่ามีการจ่ายเงินให้สื่อมวลชนเพื่อเป็นค่าข่าว และช่วยเหลือด้านต่างๆ เนื่องจากเห็นว่านักข่าวเงินเดือนน้อย ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข่าวต่อสาธารณะออกไปอย่างแพร่หลายนั้น
องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน 7 องค์กร ประกอบด้วย สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย และสมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ได้ร่วมประชุมกันและขอแสดงจุดยืนต่อสาธารณะว่า สื่อมวลชนที่รับเงินจากแหล่งข่าวเพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการใดๆ ถือเป็นเรื่องที่ละเมิดจริยธรรมวิชาชีพอย่างร้ายแรง ไม่สามารถยอมรับได้
ดังนั้น ที่ประชุม 7 องค์กรวิชาชีพ จึงมีมติร่วมกันดังนี้
1. เห็นชอบให้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อสร้างความกระจ่างชัดในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อสาธารณชนโดยคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนจากสภาวิชาชีพสื่อมวลชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย) ซึ่งทำหน้าที่ดูแลเรื่องจริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชนขององค์กรสมาชิก องค์กรละ …

‘คำชี้แจงการใช้ปลอกแขนสื่อ’….. ประกาศศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนในสถานการณ์การชุมนุม”
5/09/23 – 13:17 | No Comment
‘คำชี้แจงการใช้ปลอกแขนสื่อ’….. ประกาศศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนในสถานการณ์การชุมนุม”

‘คำชี้แจงการใช้ปลอกแขนสื่อ’…..
ประกาศศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนในสถานการณ์การชุมนุม”

เรื่อง คำชี้แจงการใช้ปลอกแขนสัญลักษณ์ของสื่อมวลชนในการรายงานข่าว

ตามที่ศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนในสถานการณ์การชุมนุม (ศปสช.) ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน 6 องค์กร ได้แก่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ และสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย ได้จัดทำปลอกแขนสำหรับสื่อมวลชน เพื่อเป็นสัญลักษณ์บอกฝ่ายมีไว้แสดงตัวตนอย่างบริสุทธิ์ใจ ในการลงพื้นที่ทำข่าวการชุมนุม ตามหลักสากลที่สื่อมวลชนหลายประเทศพึงใช้ที่ต้องการเสรีภาพในการทำข่าวการ ชุมนุม อย่างรอบด้าน ปราศจากการกดดัน และคุกคามจากทุกฝ่าย

ปัจจุบันเปิดให้ลงทะเบียนขอรับปลอกแขน สำหรับสื่อมวลชนที่มีสิทธิ์ตรงตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้มาแล้ว 5 รอบ มีองค์กรสื่อมวลชนติดต่อลงทะเบียนรับปลอกแขนไปแล้วจำนวนมาก และศปสช.ได้รับฟังเสียงสะท้อนทั้งปัญหา และความคิดเห็นเกี่ยวการใช้ หรือครอบครองปลอกแขนสื่อมวลชนจำนวนมาก เหตุนี้เมื่อวันอังคารที่3 สิงหาคม2566 ศปสช.ได้ประชุมหารือเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ หรือระเบียบที่ต้องความให้เข้าใจดังนี้

1.ปลอกแขนสัญลักษณ์สื่อมวลชนจัดตั้งขึ้นมีลักษณะเป็นสีฟ้าทาบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษสีขาวว่า “PRESS” ซึ่งเป็นเครื่องหมายสากลที่สื่อถึงผู้ปฏิบัติงานแสดงสัญลักษณ์ชัดเจนว่า …

ขอเชิญชวนสื่อมวลชนลงทะเบียนรับปลอกแขนสื่อมวลชนชุดใหม่ (รอบที่5)
4/08/23 – 11:02 | No Comment
ขอเชิญชวนสื่อมวลชนลงทะเบียนรับปลอกแขนสื่อมวลชนชุดใหม่ (รอบที่5)

ขอเชิญชวนสื่อมวลชนลงทะเบียนรับปลอกแขนสื่อมวลชนชุดใหม่ (รอบที่5) https://tja.or.th/view/news/1448456
*ตามรายละเอียด​และเงื่อนไข​ดังนี้….
การลงทะเบียนรับปลอกแขนสื่อมวลชนชุดใหม่ (รอบ​ห้า)
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 นายชำนาญ ไชยศร อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนในสถานการณ์การชุมนุม (ศปสช.) กล่าวว่า สืบเนื่องจาก ศปสช.จัดตั้งขึ้นจากองค์กรวิชาชีพสื่อ 6 องค์กรวิชาชีพสื่อ ได้แก่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ และสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย ได้จัดทำปลอกแขนตราสัญลักษณ์ “Press” สำหรับสื่อมวลชนโดยผ่านกระบวนการการคัดกรอง และจัดลำดับหมายเลข เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังต้นสังกัดของผู้ใช้ปลอกแขน

มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนว่าต้องเป็นสื่อมวลชนที่มีสังกัด มีกองบรรณาธิการที่สามารถรับผิดชอบทางกฎหมาย ผลิตข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ และในกรณีที่เป็นสื่อที่นำเสนอข่าวสารทางโซเชียลมีเดียต้องมีเว็บไซต์ หรือโดเมนของตนเองอย่างชัดเจน เพื่อการติดตามและรับผิดชอบกรณีที่มีการละเมิดหรือฝ่าฝืนกฎหมาย …

ประกาศศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนในสถานการณ์การชุมนุม
13/07/23 – 12:09 | ปิดความเห็น บน ประกาศศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนในสถานการณ์การชุมนุม
ประกาศศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนในสถานการณ์การชุมนุม

ประกาศศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนในสถานการณ์การชุมนุม
เรื่อง การใช้ปลอกแขนสัญลักษณ์ของสื่อมวลชนในการรายงานข่าวการชุมนุม

ตามที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลได้ออกคำประกาศแนวทางปฏิบัติของสื่อมวลชนในภาวะที่เกิดความไม่สงบ (ตามเอกสารแนบ) นั้นศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนในสถานการณ์การชุมนุม ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนองค์กรวิชาชีพสื่อ 6 องค์กรได้แก่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ และสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย ขอชี้แจงให้ทราบทั่วกันว่า การจัดทำปลอกแขนตราสัญลักษณ์ “Press” สำหรับสื่อมวลชนได้ผ่านกระบวนการการคัดกรอง และจัดลำดับหมายเลขเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังต้นสังกัดของผู้ใช้ปลอกแขน โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนว่าต้องเป็นสื่อมวลชนที่มีสังกัด มีกองบรรณาธิการที่สามารถรับผิดชอบทางกฎหมาย ผลิตข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ และในกรณีที่เป็นสื่อที่นำเสนอข่าวสารทางโซเชียลมีเดีย จะต้องมีเว็บไซต์หรือโดเมนของตนเองอย่างชัดเจน เพื่อการติดตามและรับผิดชอบกรณีที่มีการละเมิดหรือฝ่าฝืนกฎหมาย ซึ่งกระบวนการการดังกล่าวต้องใช้เวลาในการดำเนินการพอสมควร

ในปัจจุบันนี้มีองค์กรสื่อมวลชนที่ได้ติดต่อ ลงทะเบียนและขอรับปลอกแขนไปแล้วจำนวนมากพอสมควร หวังว่าผู้ปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนที่สวมปลอกแขนจะได้รับความไว้วางใจจากเจ้าหน้าที่และผู้ร่วมชุมนุม ว่าเป็นผู้ที่เข้าไปทำหน้าที่ในฐานะสื่อมวลชนตามจริยธรรมวิชาชีพ ไม่ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของคู่ขัดแย้งไม่ว่าฝ่ายใดก็ตาม

อย่างไรก็ตาม ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบและจัดทำปลอกแขนนั้น อาจจะมีสื่อมวลชนส่วนหนึ่งที่เพิ่งยื่นคำขอเข้ามาใหม่ หรือยื่นขอลงทะเบียนไว้แต่ยังไม่ได้รับปลอกแขน จึงขอความร่วมมือไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจ และสื่อมวลชนที่ยังไม่ได้รับปลอกแขนดังกล่าว โดยขอให้ใช้บัตรพนักงาน …

รวมข่าวเกี่ยวกับ “การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ…..”
8/02/23 – 13:15 | ปิดความเห็น บน รวมข่าวเกี่ยวกับ “การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ…..”
รวมข่าวเกี่ยวกับ “การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ…..”

ประชุมรัฐสภาล่มอีก ร่างกฎหมาย ‘จริยธรรมสื่อ’ ติดดอย ไม่ได้ลงมติ/สรุปเสียงค้าน-เห็นด้วย ร่างกฎหมายจริยธรรมสื่อฯ ประชุมร่วมรัฐสภานัดพิเศษกำลังพิจารณา/ส.ว. เร่งสภาพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.จริยธรรมสื่อฯ อ้างต้องมีกลไก ‘กำกับดูแล’ แต่เนื้อในคือการ ‘ควบคุม’

รวมข่าวเกี่ยวกับ “การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ…..” ตามที่ระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ ๒) เป็นพิเศษ
วันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

https://workpointtoday.com/politic-parliament-3/
สรุปเสียงค้าน-เห็นด้วย ร่างกฎหมายจริยธรรมสื่อฯ ประชุมร่วมรัฐสภานัดพิเศษกำลังพิจารณา

https://www.komchadluek.net/news/politics/542490
ประชุมรัฐสภาล่มอีก ร่างกฎหมาย ‘จริยธรรมสื่อ’ ติดดอย ไม่ได้ลงมติ

https://www.thaipbs.or.th/content/324314
เริ่มถก ร่าง พ.ร.บ.จริยธรรมสื่อ หลังช้ากว่า …

แถลงการณ์คัดค้านร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .…
3/02/23 – 13:30 | ปิดความเห็น บน แถลงการณ์คัดค้านร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .…
แถลงการณ์คัดค้านร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .…

แถลงการณ์คัดค้านร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .…
ตามที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .… และเสนอเข้าสู่วาระการประชุมของรัฐสภาแบบเร่งด่วนในวันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามข้อเสนอของ พลเอกประวิตร วงศ์สุวรรณ  ทำหนังสือถึงประธานรัฐสภาขณะที่อยู่ในตำแหน่งรักษาการนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้นำร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .…เข้าสู่การพิจารณาแบบเร่งด่วน โดยอ้างถึงร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .…     เป็นกฎหมายปฏิรูปประเทศตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในหมวดที่ ๑๖
๑. ว่าด้วยหลักการและเหตุผลในการร่างพ.ร.บ. ตามที่ได้มีอ้างถึงเหตุผลการร่าง …

แถลงการณ์​ 3​ องค์กร​วิชาชีพ​สื่อ​ : การนำเสนอ​ข่าว​คนร้ายใช้อาวุธ​ปืน​กราดยิงนักเรียน​ ครู​ และ​ประชาชน​ชน
6/10/22 – 20:27 | No Comment
แถลงการณ์​ 3​ องค์กร​วิชาชีพ​สื่อ​ : การนำเสนอ​ข่าว​คนร้ายใช้อาวุธ​ปืน​กราดยิงนักเรียน​ ครู​ และ​ประชาชน​ชน

แถลงการณ์​ 3​ องค์กร​วิชาชีพ​สื่อ​ //เรื่อง​การนำเสนอ​ข่าว​คนร้ายใช้อาวุธ​ปืน​กราดยิงนักเรียน​ ครู​ และ​ประชาชน​ชน

ขอความร่วมมือให้ระมัดระวังในการนำเสนอข่าวเหตุกราดยิงที่หนองบัวลำภู
6/10/22 – 18:21 | No Comment
ขอความร่วมมือให้ระมัดระวังในการนำเสนอข่าวเหตุกราดยิงที่หนองบัวลำภู

วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เรื่อง     ขอความร่วมมือให้ระมัดระวังในการนำเสนอข่าวเหตุกราดยิงที่หนองบัวลำภู
เรียน    องค์กรสมาชิกสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยและสมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
ตามที่ได้เกิดเหตุกราดยิงในศูนย์เด็กเล็กแห่งหนึ่งใน องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) นากลาง
ต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู และผู้ก่อเหตุได้ยิงตัวเองและคนในครอบครัวของตน ทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายราย มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นเหตุที่สะเทือนขวัญของคนในสังคมและนำมาซึ่งการเศร้าเสียใจของครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตและบาดเจ็บ
ทางสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยและสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จึงขอความร่วมมือมายังองค์กรสมาชิกของสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยและสมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ให้ระมัดระวังในการนำเสนอข่าวดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็น ภาพข่าว เนื้อหาข่าว การนำเสนอของผู้จัดรายการข่าวและผู้ประกาศข่าว ในทุกช่องทางการเผยแพร่ขององค์กร ที่จะละเมิดต่อผู้ที่เสียชีวิตและบาดเจ็บรวมไปจนถึงครอบครัวและเครือญาติ
จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือ
 
ขอแสดงความนับถือ
                    นายสุปัน รักเชื้อ                                             นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม
      ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย                  …

การนำเสนอเนื้อหารายการที่เกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศ
5/08/22 – 11:29 | ปิดความเห็น บน การนำเสนอเนื้อหารายการที่เกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศ
การนำเสนอเนื้อหารายการที่เกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศ

 

ด้วยสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้รับหนังสือแจ้งเวียนจาก สำนักงาน กสทช. ที่ สทช 2304/ว 35799 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ถึง องค์กรวิชาชีพด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เกี่ยวกับการนำเสนอเนื้อหารายการที่เกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศ ด้วยปัจจุบันมีการนำเสนอเนื้อหารายการที่เกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศ โดยการเชิญผู้เสียหายมาเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นอุทาหรณ์แก่คนในสังคม ซึ่งมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดของเหตุการณ์จนเกินความจำเป็นหรือแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ในลักษณะของการกล่าวโทษเหยื่อ (Victim Blaming) ว่าอาจมีส่วนของการกระทำความผิดที่เกิดขึ้น จนนำไปสู่การตัดสินผู้เสียหายของคนในสังคม โดยผู้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระเบียบข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือ มาตรการที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ในฐานะองค์กรที่ดูแลในด้านจริยธรรมของสื่อวิทยุและโทรทัศน์ จึงขอนำเรียนเพื่อทราบและขอความร่วมมือองค์กรสมาชิกและผู้ปฏิบัติงานยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามหลักจริยธรรมวิชาชีพในการนำเสนอข่าวเพื่อประโยชน์สาธารณะและปกป้องสิทธิส่วนบุคคลผู้ที่ตกเป็นข่าว ไม่ให้เกิดความเสียหายหรือถูกซ้ำเติมจากการนำเสนอข่าวในเนื้อหารายการที่เกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศอีกต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบพระคุณทุกท่านในความร่วมมือด้วยดีเสมอมา
ขอแสดงความนับถือ
(นายสุปัน รักเชื้อ)
ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

 
 
 

ขยายเวลาเสนอผลงาน รางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ (9 สาขา)
1/07/22 – 13:31 | ปิดความเห็น บน ขยายเวลาเสนอผลงาน รางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ (9 สาขา)
ขยายเวลาเสนอผลงาน รางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ (9 สาขา)

📣📣 ขยายเวลาเสนอผลงาน รางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ (9 สาขา)
.
ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565
.
💌 ผู้สนใจสามารถเสนอผลงาน ได้ 3 วิธี ดังนี้
1. เสนอผลงานผ่านทางเว็บไซต์ www.moralawards.com
2. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 มาที่ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เลขที่ 69/16-17 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร …