Home » ข่าวความเคลื่อนไหวสื่อ

ทยอยแจกคูปอง ทีวีดิจิตอล 22 ล้านครัวเรือน เริ่มกันยา ผู้ประกอบการหวั่นตลาดชะงัก

Author by 5/02/13No Comments »

ทยอยแจกคูปอง ทีวีดิจิตอล 22 ล้านครัวเรือน เริ่มกันยา ผู้ประกอบการหวั่นตลาดชะงัก
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1358340235&grpid=00&catid=&subcatid=


พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ในฐานะประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เปิดเผยว่า

การแจกคูปองเงินสนับสนุนอุปกรณ์เปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีทางทีวีในระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลให้คนไทย 22 ล้านครัวเรือนนั้น เบื้องต้นคาดว่าจะแจกคูปองช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคมนี้ หลังผู้ชนะการประมูลช่องทีวีดิจิตอลในกลุ่มช่องบริการธุรกิจทั้ง 24 ช่อง นำเงินงวดแรกชำระให้ กสทช.แล้ว

เบื้องต้นจะอ้างอิงการแจกคูปองเป็นพื้นที่ อาจได้ไม่พร้อมกันทั้ง 22 ล้านครัวเรือน แต่จะแจกตามกำหนดของ กสทช.ที่ระบุว่า 1 ปีผู้ให้บริการด้านโครงข่ายทีวีดิจิตอลจะต้องขยายโครงข่ายภายในระยะเวลาที่กำหนดให้เข้าถึงประชากรให้ได้ 50% ตามอัตราการเข้าถึงโครงข่ายทีวีดิจิตอล และ 2 ปี 80% และ 3 ปี ในอัตรา 90% และครบ 100% ปีที่ 5 โดยจะแจกคูปองให้กับครัวเรือนในจุดที่โครงข่ายเข้าถึงก่อน

กสทช.จะนำเงินที่ได้จากการประมูล มาทำเป็นคูปองแจก โดยเงินที่ได้จากการประมูล อาทิ ปีแรกผู้ชนะการประมูลต้องชำระ 50% และอีก 30% ในปีที่ 2 และ 10% ในปีที่ 3 และ 4 ส่วนวิธีป้องกันการสวมสิทธิ หรือปัญหาที่อาจจะเกิดซ้ำรอยกับการแจกคูปอง 2,000 บาทของกระทรวงพลังงานนั้น เบื้องต้นเชื่อว่าจะไม่เกิดเหตุซ้ำรอย โดยจะอ้างอิงชื่อตามสำมะโนครัว ซึ่งผู้ซื้ออุปกรณ์จะต้องมีชื่อตรงกับใบคูปอง และกำหนดให้ซื้อได้เฉพาะกล่องรับสัญญาณและทีวีที่รับสัญญาณในระบบดิจิตอลเท่านั้น อย่างไรก็ตาม วิธีการนี้ยังเป็นเพียงแนวคิด รวมถึงวิธีการส่งมอบคูปอง ก็ยังไม่มีการตกลงที่ชัดเจนŽ พ.อ.นทีกล่าว

กรณีที่เกรงกันว่าช่วงที่ยังไม่แจกคูปองจะทำให้การซื้อขายทีวีในตลาดช่วงนี้ชะงักเพื่อรอคูปองจาก กสทช.นั้น พ.อ.นทีกล่าวว่า ต้องทำประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจว่า ทีวีในขณะนี้ยังสามารถซื้อมารับชมได้ เพียงแต่เมื่อเป็นระบบอนาล็อกจะสามารถหาซื้อกล่องรับสัญญาณมาต่อเชื่อม ไม่จำเป็นต้องมีทีวีที่จูนรับสัญญาณได้เท่านั้น ส่วนผู้ประกอบการที่หวั่นเกรงว่ากำลังซื้อจะชะลอตัวนั้น อยากให้เข้าใจว่าการจะซื้อหรือไม่ซื้อ อยู่ที่การตัดสินใจของลูกค้า หากกลัวยอดขายตก และอยากกระตุ้นยอดขาย ก็ควรตั้งราคาใหม่ให้จูงใจคนซื้อ