Home » ข่าวความเคลื่อนไหวสื่อ

แถลงการณ์ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เรื่อง การออกอากาศรายการตอบโจทย์ ตอน “สถาบันพระมหากษัตริย์ ภายใต้รัฐธรรมนูญ” ของ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส

Author by 19/03/13No Comments »

แถลงการณ์ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เรื่อง การออกอากาศรายการตอบโจทย์ ตอน “สถาบันพระมหากษัตริย์ ภายใต้รัฐธรรมนูญ” ของ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส จากการนำเสนอรายการตอบโจทย์ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ตอนสถาบันพระมหากษัตริย์ ภายใต้รัฐธรรมนูญ จนนำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์ถกเถียงในทางสังคมและส่งผลให้ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสชะลอการออกอากาศ รายการตอบโจทย์ ตอนสถาบันพระมหากษัตริย์ ภายใต้รัฐธรรมนูญ เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 ออกไปก่อนเนื่องจากมีประชาชนส่วนหนึ่งเดินทางมาร้องเรียนและยื่นข้อเสนอต่อผู้บริหารองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยให้ระงับการออกอากาศ ต่อมาสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสได้นำเทปบันทึกรายการตอบโจทย์ ตอบ “สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ” ตอนที่ 5 กลับมาออกอากาศใหม่ในคืนวันจันทร์ที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมา โดยคณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ของ ส.ส.ท. ได้วินิจฉัยข้อร้องเรียนแล้วเห็นสมควรให้มีการเยียวยาผู้ชมรายการโดยการออกอากาศรายการดังกล่าวโดยเร็ว ทางสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ขอสนับสนุนและชื่นชมการตัดสินใจดังกล่าว และเห็นว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง สอดคล้องกับหลักการทำหน้าที่อย่างมีเสรีภาพและมีความรับผิดชอบควบคู่กันไป อย่างไรก็ตาม สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เห็นว่าการนำเสนอข้อมูลข่าวสารใด ๆ ของสื่อมวลชนซึ่งเป็นประเด็นที่มีความอ่อนไหว จำเป็นจะต้องมีความรอบคอบ ระมัดระวัง ใช้ทั้งศิลปะและองค์ความรู้ในการนำเสนอข้อมูลอย่างสร้างสรรค์ เพื่อไม่เป็นการสร้างความขัดแย้งเพิ่มขึ้นในสังคม สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ขอขอบคุณภาคประชาชนทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานของสื่อมวลชนอย่างสร้างสรรค์และปราศจากความรุนแรง ซึ่งนับเป็นเรื่องที่ดีและเป็นประโยชน์ เพราะการเกิดขึ้นของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสหรือองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยนั้นมีเป้าหมายสำคัญ คือ ต้องเป็นทีวีสาธารณะเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณะอย่างแท้จริง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ถือเป็นบททดสอบที่ท้าทายในการทำหน้าที่ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสและสื่อมวลชนทุกแขนง สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ขอสนับสนุนให้สื่อมวลชนทุกแขนงทำหน้าที่อย่างซี่อสัตย์ในวิชาชีพ ซึ่งนอกจากต้องคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนแล้ว สื่อมวลชนต้องมีความรับผิดชอบและมีความเป็นมืออาชีพในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารด้วย เพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างแท้จริง

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

19  มีนาคม 2556

เอกสารไฟล์แนบ

Leave your response!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.