Home » กิจกรรมสภาวิชาชีพข่าวฯ, ข่าวความเคลื่อนไหวสื่อ

Focus Group ร่างประกาศ กสทช. มาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาตฯ

Author by 25/01/17No Comments »

Focus Group ร่างประกาศ กสทช. มาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาตฯ

(24/1/60)สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โดย นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม เลขาธิการ และ คุณคธาทร อัศวจิรัฐติกรณ์ อุปนายกด้านสิทธิเสรีภาพ เข้า ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) ต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ….. ซึ่งคาดว่าจะเตรียมเข้าบอร์ด กสทช. ในวันที่ 9 ก.พ. 2560 นี้ โดยจะมีการนำเสนอเข้า บอร์ด กสท.เพื่อพิจารณา ในวันจันทร์ที่ 30 ม.ค. 2560  สำหรับเวทีโฟกัสกรุ๊ปในวันนี้กล่าวเปิดและชี้แจงวัตถุประสงค์ โดย สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช.

23286

23305

ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวสื่อ : Face book เพจ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย