Home » กิจกรรมสภาวิชาชีพข่าวฯ, ข่าวความเคลื่อนไหวสื่อ

แถลงการณ์สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เรื่อง ความคืบหน้า กรณีบริษัท ไร่ส้ม และกรณีสื่อมวลชนเดินทางไปทวีปยุโรปกับประธานรัฐสภา

Author by 4/10/12No Comments »

แถลงการณ์สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
เรื่อง ความคืบหน้า กรณีบริษัท ไร่ส้ม
และกรณีสื่อมวลชนเดินทางไปทวีปยุโรปกับประธานรัฐสภา

ตามที่สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้รายงานให้สาธารณชนทราบถึงการติดตามการใช้มาตรการทางจริยธรรมต่อผู้ประกอบวิชาชีพในองค์กรสมาชิกเรื่อง “การเดินทางไปทวีปยุโรปกับประธานรัฐสภา เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555” ไปแล้ว ต่อมาได้ปรากฏกรณี เรื่อง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุกจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้มีมติให้ส่งเรื่องไปยังพนักงานอัยการเพื่อส่งฟ้องและดำเนินคดีอาญาต่อเจ้าหน้าที่ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) ในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีช่วยเหลือบริษัท ไร่ส้ม จำกัด โดย นายสรยุทธ์ สุทัศนะจินดา กรรมการผู้มีอำนาจ โฆษณาเกินเวลาที่กำหนดในสัญญาโดยไม่เรียกเก็บเงินค่าโฆษณาจำนวน 138,790,000 บาท และเรื่องดังกล่าวได้รับการหยิบยกขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางในสังคมขึ้นอีกกรณีหนึ่ง นั้น

สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ขอเรียนว่า สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยได้มีหนังสือไปยังองค์กรสมาชิกต้นสังกัดของบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งสองกรณีดังกล่าวข้างต้นแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการรอการแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล และการดำเนินการมาตรการทางจริยธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องจากองค์กรสมาชิกต้นสังกัด ซึ่งหากมีความคืบหน้าประการใด สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยจะได้แจ้งให้สาธารณชนทราบต่อไป

สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
4 ตุลาคม 2555

Leave your response!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.