Home » ข่าวความเคลื่อนไหวสื่อ

กทช. เปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์รายเดิม

Author by 21/09/10No Comments »

และผู้ได้รับสัมปทาน ใบอนุญาต หรือสัญญา จากรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการ ถึง 4 ต.ค. 53

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2553  คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 2 ฉบับ คือ
1.ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เกี่ยวกับผู้ประกอบกิจการอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 มีผลใช้บังคับ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ….
2.ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เกี่ยวกับผู้ได้รับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา จากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ตาม พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551

หลังจากเปิดรับฟังความคิดเห็นเวทีสาธารณะแล้ว คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ยังเปิดให้ผู้สนและมีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ส่งแบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะ ต่อร่างประกาศทั้ง 2 ฉบับ ได้ที่คณะทำงานด้านผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ดำเนินการอยู่ก่อนฯ ในคณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ หรือ สามารถส่งแบบแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศทั้ง 2 ฉบับได้ทาง  E-Mail : broadcasting_ntc@hotmail.com อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน กำหนดส่งแบบแสดงความคิดเห็นภายในวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2553

รายละเอียดร่างประกาศและแบบแสดงความคิดเห็นมีดังนี้

ร่างหลักเกณฑ์การประกอบกิจการกระจายเสียง พรบ ประกอบกิจการ 51

ร่างหลักเกณฑ์และวิธีออกใบอนุญาตประกอบกิจการแก่ผู้ได้รับสัมปทาน

แบบแสดงความคิดเห็นร่างหลักเกณฑ์การประกอบกิจการ

แบบแสดงความคิดเห็นร่างหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาต

Leave your response!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.