Home » ข่าวความเคลื่อนไหวสื่อ

MOU​ เพื่อ​ขับเคลื่อน​พัฒนา​วิชาชีพและส่งเสริม​จริยธรรม​สื่อเพื่อสร้างระบบนิเวศ​สื่อปลอดภัย​และ​สร้างสรรค์​

Author by 18/10/22No Comments »
MOU​ เพื่อ​ขับเคลื่อน​พัฒนา​วิชาชีพและส่งเสริม​จริยธรรม​สื่อเพื่อสร้างระบบนิเวศ​สื่อปลอดภัย​และ​สร้างสรรค์​
(18/10/65) สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย​ โดย​นายสุปัน รักเชื้อ ประธานสภาฯ ร่วมลงนาม​ใน​บันทึก​ข้อตกลง​ความร่วมมือ​ ใน​ โครงการ​ความร่วมมือระหว่างกองทุน​พัฒนา​สื่อปลอดภัย​และ​สร้างสรรค์​ กับ​กับ​องค์กร​วิชาชีพ​สื่อมวลชนเพื่อ​ขับเคลื่อน​พัฒนา​วิชาชีพและส่งเสริม​จริยธรรม​สื่อเพื่อสร้างระบบนิเวศ​สื่อปลอดภัย​และ​สร้างสรรค์​ วัตถุ​ประสงค์​เพื่อ​ผสานความร่วมมือระหว่างกองทุน​พัฒนา​สื่อฯ​ องค์กร​วิชาชีพ​และ​องค์กร​กำกับดูแลในการนำเสนอข่าวสารภายใต้กฏ​หมาย​และจรรยาบรรณ​ตลอดจนสร้างนิเวศสื่อที่ปลอดภัย​และสร้างสรรค์​ รวมทั้งส่งเสริม​พัฒนาศักยภาพ​ให้กับบุคลากร​ในว​ิชาชีพสื่อ​ทุกภาค​ส่วน
สำหรับ​พิธี​ลงนาม​ MOU​ ในวันนี้ยังมีตัวแทน​จากองค์กร​วิชาชีพ​สื่อมวลชน​และ​ นายธนกร​ ศรีสุขใส​ ผู้จัดการ​กองทุน​พัฒนา​สื่อปลอดภัย​และ​สร้างสรรค์​ ร่วมลงนาม​ใน​ MOU​ ฉบับนี้