Home » กิจกรรมสภาวิชาชีพข่าวฯ

ประกาศศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนในสถานการณ์การชุมนุม

Author by 13/07/23No Comments »
ประกาศศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนในสถานการณ์การชุมนุม
เรื่อง การใช้ปลอกแขนสัญลักษณ์ของสื่อมวลชนในการรายงานข่าวการชุมนุม
ตามที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลได้ออกคำประกาศแนวทางปฏิบัติของสื่อมวลชนในภาวะที่เกิดความไม่สงบ (ตามเอกสารแนบ) นั้นศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนในสถานการณ์การชุมนุม ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนองค์กรวิชาชีพสื่อ 6 องค์กรได้แก่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ และสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย ขอชี้แจงให้ทราบทั่วกันว่า การจัดทำปลอกแขนตราสัญลักษณ์ “Press” สำหรับสื่อมวลชนได้ผ่านกระบวนการการคัดกรอง และจัดลำดับหมายเลขเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังต้นสังกัดของผู้ใช้ปลอกแขน โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนว่าต้องเป็นสื่อมวลชนที่มีสังกัด มีกองบรรณาธิการที่สามารถรับผิดชอบทางกฎหมาย ผลิตข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ และในกรณีที่เป็นสื่อที่นำเสนอข่าวสารทางโซเชียลมีเดีย จะต้องมีเว็บไซต์หรือโดเมนของตนเองอย่างชัดเจน เพื่อการติดตามและรับผิดชอบกรณีที่มีการละเมิดหรือฝ่าฝืนกฎหมาย ซึ่งกระบวนการการดังกล่าวต้องใช้เวลาในการดำเนินการพอสมควร
ในปัจจุบันนี้มีองค์กรสื่อมวลชนที่ได้ติดต่อ ลงทะเบียนและขอรับปลอกแขนไปแล้วจำนวนมากพอสมควร หวังว่าผู้ปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนที่สวมปลอกแขนจะได้รับความไว้วางใจจากเจ้าหน้าที่และผู้ร่วมชุมนุม ว่าเป็นผู้ที่เข้าไปทำหน้าที่ในฐานะสื่อมวลชนตามจริยธรรมวิชาชีพ ไม่ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของคู่ขัดแย้งไม่ว่าฝ่ายใดก็ตาม
อย่างไรก็ตาม ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบและจัดทำปลอกแขนนั้น อาจจะมีสื่อมวลชนส่วนหนึ่งที่เพิ่งยื่นคำขอเข้ามาใหม่ หรือยื่นขอลงทะเบียนไว้แต่ยังไม่ได้รับปลอกแขน จึงขอความร่วมมือไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจ และสื่อมวลชนที่ยังไม่ได้รับปลอกแขนดังกล่าว โดยขอให้ใช้บัตรพนักงาน ขององค์กรสื่อในการแสดงตัวเข้าทำข่าวในพื้นที่การชุมนุม ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอาจขอตรวจสอบย้อนกลับไปยังต้นสังกัดได้ว่าบุคคลดังกล่าวเป็นสื่อมวลชนที่เข้าไปทำหน้าที่ในฐานะสื่อมวลชนจริง ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับสื่อมวลชนที่ยังไม่ได้รับปลอกแขน
จึงประกาศมาเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบทั่วกัน
ศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนในสถานการณ์การชุมนุม
13 กรกฎาคม 2566
ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่างนี้