Home » ข่าวความเคลื่อนไหวสื่อ

กสท.จรดปากกา เอ็มโอยู ทดลองทีวีดิจิตอล

Author by 5/02/13No Comments »

กสท.จรดปากกา เอ็มโอยู ทดลองทีวีดิจิตอล

http://www.dailynews.co.th/technology/179127

กสท.เซ็น เอ็มโอยู ช่องไทยพีบีเอส ทดลองทีวีดิจิตอล รับชมผ่าน เซต ท็อป บ็อกซ์ 1,000 กล่อง แย้มครอบคลุมพิจารณาใบอนุญาตบริการสาธารณะระบบ เอชดี ช่วง ต้นไตรมาส 2 ปีนี้

วันนี้ (18 ม.ค.)ที่ห้องกรุงเทพ 2 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กทมฯ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ร่วมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ ช่องไทยพีบีเอส ลงนามบันทึกความเข้าใจ หรือ เอ็มโอยู เรื่องความร่วมมือในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล เพื่อทดลองทดสอบการแพร่ภาพระบบดิจิตอลย่านความถี่สูงยิ่ง (ยูเอชเอฟ) ให้ผู้บริโภคได้รับชมรายการโทรทัศน์ที่คมชัดและมีบริการคุณภาพสูง

พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกสทช.และประธานกสท. เปิดเผยว่า สำหรับการแพร่ภาพของช่องไทยพีบีเอสจะทดลองออกอากาศด้วยระบบคุณภาพสูง(เอชดี)โดยจะร่วมกับโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เริ่มทดลองออกอากาศในวันที่ 25 ม.ค.56 เป็นระยะเวลา 6 เดือน ครอบคลุมรัศมีกว้าง 50 กิโลเมตร และช่อง5 จะเป็นผู้แจกกล่องรับส่งสัญญาณ(เซต ท็อป บ็อกซ์) ผ่านกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,000 กล่อง โดยรูปแบบรายการตามผังรายการจะออกอากาศระบบเอชดีทั้งหมด

นอกจากนี้การทดลองดังกล่าวจะครอบคลุมพิจารณาการให้ใบอนุญาตบริการสาธารณะแก่ไทยพีบีเอส โดยเข้าสู่กระบวนการ ขั้นตอนการยื่นเอกสารให้ กสท.พิจารณาออกใบอนุญาต เนื่องจากไทยพีบีเอส มีความพร้อมด้านผู้ให้บริการโครงข่าย และผู้ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก และช่องรายการ เบื้องต้นคาดว่าออกใบอนุญาตบริการสาธารณะประมาณช่วงต้นไตรมาสที่ 2 ปี56