Home » ข่าวความเคลื่อนไหวสื่อ

แถลงการณ์ร่วม เรื่อง หยุดคุกคามสื่อมวลชนกรณีเกิดเหตุยิงระเบิดตกภายในสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

Author by 17/09/10No Comments »

เมื่อวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2553 เวลาประมาณ 13. 30 น. ได้เกิดเหตุการณ์ ผู้ไม่ประสงค์ดี ใช้เครื่องยิงระเบิดขนาด 40 ม.ม. เอ็ม 79 ยิงเข้าไปตกภายในลานจอดรถของสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(NBT) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงและเขตดินแดง กทม.

เหตุการณ์ดังกล่าวแสดงถึงการคุกคามต่อสวัสดิภาพของผู้สื่อข่าวและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรข่าวที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพในการรายงานข่าวและนำเสนอข้อเท็จจริงเป็นอย่างมาก

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จึงขอเรียกร้องไปยังผู้เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

1. ขอให้ทุกฝ่ายตระหนักว่าสื่อมวลชน ผู้สื่อข่าว ช่างภาพ ทำหน้าที่รายงานข่าวและข้อเท็จจริงตามหน้าที่ของตนไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งกับใคร เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรตกเป็นเป้าหมายของการข่มขู่ คุกคามและแทรกแซงไม่ว่าจากฝ่ายใด ซึ่งหากสื่อถูกข่มขู่และคุกคามจนไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ จะส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ไม่สามารถรับรู้ข่าวสารข้อมูลและข้อเท็จจริงได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

2. ขอเรียกร้องไปยังฝ่ายความมั่นคงซึ่งมีหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองเร่งสอบสวนจับกุมผู้ก่อเหตุมาลงโทษตามกฎหมายโดยเร็ว เพื่อสร้างหลักประกันการคุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัยของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนโดยส่วนรวม

สุดท้ายนี้ องค์กรวิชาชีพสื่อ ขอเป็นกำลังใจให้สื่อมวลชนทุกแขนงทำหน้าที่อย่าเข็มแข็ง ซื่อสัตย์ในวิชาชีพ และขอให้ทุกฝ่ายยึดมั่นในสันติวิธีในการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองอย่างจริงจัง เนื่องจากความรุนแรงทุกรูปแบบ จะไม่สามารถแก้ปัญหาบ้านเมืองได้อย่างยั่งยืน แต่กลับจะสร้างความสูญเสียต่อประเทศชาติอย่างยากที่จะแก้ไขเยียวยา

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

31 สิงหาคม 2553