Home » ข่าวความเคลื่อนไหวสื่อ

กสท.ลุยตั้งหลักเกณฑ์ประมูลทีวีดิจิตอล

Author by 5/02/13No Comments »

กสท.ลุยตั้งหลักเกณฑ์ประมูลทีวีดิจิตอล
วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 15:19 น.
http://www.dailynews.co.th/technology/182542

กสท.เดินหน้า พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกการใช้คลื่น ก่อนประมูลทีวีดิจิตอล ส่งต่อ กสทช.เห็นชอบนำไปประชาพิจารณ์ เผยเชิญผู้ประกอบการ 12 ราย ร่วมกำหนดเพดานช่องประมูลพรุ่งนี้
วันนี้(4ก.พ.)ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกสทช.และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจกการโทรทัศน์ (กสท.)เปิดเผยยว่า ที่ประชุมกสท.ได้มีการพิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์สำหรับการประกอบทางธุรกิจ พ.ศ. … ที่กำหนดกระบวนการ การกำหนดคลื่นความถี่ คุณสมบัติผู้ที่เข้าร่วมรับเลือกประมูลตาม พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 โดยเตรียมนำเข้าที่ประชุมกสทช.ในวันที่ 13 ก.พ. 56 เพื่อนำไปสู่การเปิดเวทีแสดงความคิดเห็นสาธารณะ

พ.อ.ดร.นที กล่าวต่อว่า ในขณะนี้ความคืบหน้าการประมูลทีวีดิจิตอลยังต้องรอผลรายงานการศึกษา ราคาตั้งต้นการประมูล ที่ให้คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, จำนวนเพดานการถือครองช่องรายการทีวีดิจิตอลที่สามารถประมูลได้ และผลการทดลองทดสอบทีวีดิจิตอล เพื่อดูขีดความสามารถของประเทศไทยว่าสามารถมีช่องคุณภาพสูง (เอชดี) ได้กี่ช่อง และวันพรุ่งนี้(5ก.พ.) ได้มีการเชิญผู้ประกอบการจำนวนกว่า 12 ราย ที่มีศักยภาพในการประมูลทีวีดิจิตอลมาร่วมแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนในการกำหนดเพดานจำนวนช่องรายการที่เหมาะสม สำหรับการให้บริการทีวีดิจิตอล ซึ่งคาดจะได้ข้อสรุปประมาณเดือนก.พ. 56

“ สำหรับผู้บริหารที่คณะอนุกรรมการเชิญมา มีตั้งแต่รายกลางขึ้นไป อาทิ เดลินิวส์ทีวี ไทยรัฐ ว๊อยซ์ทีวี ทีเอ็นเอ็น กันตนา ที่มีสักยภาพพร้อมเข้าร่วมประมูลเพื่อร่วมหารือกำหนดช่องเพดาน ในขณะที่ผู้ประกอบการรายเดิมที่ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่ กสท.มองเห็นศักยภาพที่จะเข้าร่วมประมูล และมีความเป็นไปได้ที่จะร่วมประมูลในครั้งนี้”

อย่างไรก็ตามสำหรับกรอบระยะเวลาหลักเกณฑ์การประมูลทีวีดิจิตอล และประกาศหนังสือชี้ชวนการประมูลคาดจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมี.ค. – เม.ย. 56 ส่วนการออกใบอนุญาตทีวีดิจิตอลประเภทบริการสาธารณะ จำนวน 12 ช่อง ได้ประมาณเดือนพ.ค. 56 และการประมูลทีวีดิจิตอลประเภทบริการธุรกิจ 24 ช่อง ประมาณเดือน ก.ค. – ส.ค. 56 โดยเบื้องต้นคาดว่าจะมีผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการแข่งขันประมูลประมาณ 25 ราย และวางแผนการประมูลธุรกิจแยกเป็นตามประเภทได้แก่ เด็ก/เยาวชน 5 ช่อง ข่าวสาร 5 ช่อง และวาไรตี้ทั่วไป (เอสดี 10 ช่อง ) และวาไรตี้คุณภาพสูง (เอชดี ) 4 ช่อง

ในขณะที่กสท.ยังได้มีการพิจารณาคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เพิ่มอีก 100 สถานี แบ่งเป็นธุรกิจ 58 สถานี สาธารณะ 15 สถานี และชุมชน 27 สถานี รวมทั้งสิ้นปัจจุบันมีจำนวน 848 สถานีจากวิทยุชุมชนทั้งหมด 7,000 สถานีทั่วประเทศ.


กสทช.ย้ำทีวีดิจิตอล ราคาออกในก.พ.นี้ ก่อนประมูลกลางปี56
http://www.thairath.co.th/content/tech/324582

บอร์ด กสท. ย้ำกรอบเวลา ราคาประมูลทีวีดิจิตอล ก.พ. หลักเกณฑ์การประมูลช่องธุรกิจ มี.ค. ก่อนเปิดประมูล ก.ค.นี้ ลั่นล้มประมูลทีวีดิจิตอลทันที หากจำนวนผู้ประกอบการเท่ากับช่องรายการ เล็งตรวจสเป็กเซ็ตท็อปบอกซ์ กลางก.พ.นี้…

เมื่อวันที่ 4 ก.พ. พ.อ. นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. และ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท. กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการ หรือ บอร์ด กสท. ว่า ที่ประชุมมีมติพิจารณา 3 เรื่อง ได้แก่ 1.หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สำหรับการประกอบกิจการทางธุรกิจพ.ศ…. 2.อนุมัติเพิ่มคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเพิ่ม 100 สถานี แบ่งเป็น ประเภทธุรกิจ 58 สถานี สาธารณะ 15 สถานี และชุมชน 27 สถานี รวมถึงปัจจุบัน 848 สถานี แบ่งเป็น ธุรกิจ 612 สถานี สาธารณะ 215 สถานี และชุมชน 111 สถานี และ 3.รายงานผลการพิจารณาข้อร้องเรียนของนายประมุท สูตะบุตร เรื่องขอให้ตรวจสอบการขยายระยะเวลาในการดำเนินการกิจการสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อไปอีก 10 ปี อันเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ประธาน กสท. กล่าวต่อว่า กรอบเวลาการให้ใบอนุญาตโครงข่ายทีวีดิจิตอล ปลายไตรมาส1/2556 และการคัดเลือกการประกวดราคาช่องบริการสาธารณะ พ.ค. ส่วนช่องบริการชุมชน ปลายปี 2556 ขณะที่ ราคาเริ่มต้นในการประมูลใบอนุญาต หรือ ไลเซ่นส์ ทีวีดิจิตอล ประเภทธุรกิจ จำนวน 24 ช่อง รวมช่องเอชดี 4 ช่อง นั้น จะแล้วเสร็จเดือน ก.พ. ส่วนหลักเกณฑ์การประมูลช่องธุรกิจจะแล้วเสร็จเดือน มี.ค. และจะเปิดประมูลช่วง ก.ค.-ส.ค.2556

สำหรับ กล่องรับสัญญาณ หรือ เซตท็อปบ็อกซ์ (Set top box) ที่จะนำมาติดตั้งกับเครื่องรับโทรทัศน์อนาล็อกรองรับการแพร่ภาพออกอากาศด้วยระบบดิจิตอล นั้น ล่าสุดมีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดย กสท. จะประกาศให้ผู้ประกอบการที่ต้องการขายกล่องเข้ามาทดสอบ เพื่อตรวจเช็คสเป็กและการใช้งานในช่วง กลางเดือน ก.พ.นี้

พ.อ.นที กล่าวอีกว่า มีจำนวนตัวเลขผู้ประกอบการ 25 ราย ทั้งรายเดิมและรายใหม่ เป็นกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะข้ามาร่วมประมูลในครั้งนี้ ส่วนการกำหนดเพดานช่องรายการนั้น ยังเป็นเรื่องที่หารืออยู่ โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปกลางเดือน ก.พ. ขณะที่ คุณสมบัติเบื้องต้น ของผู้ประกอบการที่จะสามารถเข้าร่วมประมูลได้นั้นต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 และ หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล พ.ศ….

สำหรับ การประมูลนั้นจะใช้วิธีการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิคส์ หรือ อี-ออคชั่น(E-Auction) เนื่องจากเป็นวิธีที่ง่าย ทุกคนเข้าใจดี และสามารถให้ผู้เข้าประมูลทุกคนเห็นรายละเอียดได้ โดยแยกการประมูลออกตามประเภทช่องรายการ แบ่งเป็น ข่าว 5 ช่อง เด็กและเยาวชน 5ช่อง ทั่วไปแบบสแตนดาท (เอสดี) 10 ช่อง และทั่วไปแบบไฮเดฟฟิเนชั่น (เอชดี) 4 ช่อง นอกจากนี้ ถ้าจำนวนผู้ประกอบการมีเท่ากับช่องที่ประมูล จะยกเลิกการประมูลทันที อย่างไรก็ตาม กสท. ยังไม่ได้เตรียมแผนรองรับหากการประมูลยังไม่เกิดขึ้น เพราะมั่นใจว่าจะต้องเกิดการประมูล เพื่อเดินไปข้างหน้าแน่นอน.