Home » กิจกรรมสภาวิชาชีพข่าวฯ, ข่าวความเคลื่อนไหวสื่อ

ตัวแทนองค์กรวิชาชีพ หารือ ดร.วิษณุ หาทางออกกฎหมายสื่อ ก่อนร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนฯ จะเข้าสู่ สนช.

Author by 22/06/17No Comments »

ตัวแทนองค์กรวิชาชีพ หารือ ดร.วิษณุ หาทางออกกฎหมายสื่อ ก่อนร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนฯ จะเข้าสู่ สนช.

(21 มิถุนายน 2560) ตัวแทนองค์กรวิชาชีพสื่อ อาทิ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และ สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ เข้าพบ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับ ร่างพระราชบัญญัติ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ….. หลังจาก สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย (สปท.) มีมติเห็นชอบผ่านร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว ไปแล้วเมื่อ 1 พ.ค. 2560
รองนายกรัฐมนตรี กล่าวระหว่างการหารือว่ากับตัวแทนองค์กรวิชาชีพสื่อว่า “วันนี้ ร่าง พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าว ส่งมาถึงสำนักเลขาธิการนายกฯ แล้ว แต่ยังไม่ถึงตน ระหว่างรอจึงนัด องค์กรวิชาชีพสื่อหารือ โดย 11 องค์กรวิชาชีพสื่อในวันนี้ จะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ ต่อจากนี้จะเชิญองค์กรสื่อประเภทอื่นๆ อาทิ วิทยุ โทรทัศน์ รวมถึง สปท. นักวิชาการ ต่อจากนั้นอาจจะมาคิดต่อว่าจะทำอย่างไร สิ่งที่ สปท. ส่งมาให้ดู จากนั้นก็ส่งไปยัง สนช. ต่อไป”
ในระหว่างการหารือองค์กรวิชาชีพสื่อ แสดงความเห็นว่า นิยามและความหมายของคำว่าสื่อมวลชนยังไม่มีความชัดเจนต้องเน้นในส่วนที่เป็นองค์กรวิชาชีพ จึงขอให้ทบทวนในเรื่องนี้ด้วย
จากการหารือร่วมกันในวันนี้ ได้ข้อสรุปร่วมกันว่า สนับสนุนให้มีการปฏิรูปสื่อ โดยจะมีการกำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชนโดยมีกฎหมายรองรับ หลักการสำคัญ จะให้มีองค์กรขึ้นมา 1 องค์กร และต้องมีนิยามสื่อ ที่ชัดเจน และหารูปแบบว่า สมาชิกขององค์กรควรจะเป็นใคร กรรมการหรือบอร์ดขององค์กรนั้นจะมาจากไหนให้เกิดการยอมรับและเป็นอิสระ ต้องมีมาตรการที่จะดูแล ควบคุม สมาชิก ตลอดจนส่งเสริมด้านวิชาชีพ ขณะที่รัฐบาลจะเชิญตัวแทน สปท. มาหารือ รวมถึงฝ่ายที่สามที่อาจจะเป็นนักวิชาการสื่อ จากนั้นการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อวางกรอบและยกร่างกฎหมายขึ้นโดยตั้งสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติและจะต้องไม่มีตัวแทนรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องในสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ
ด้าน นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ตัวแทนองค์กรวิชาชีพสื่อที่เข้าพบเพื่อหารือกับ ดร.วิษณุ เครืองาม กล่าวภายหลังการหารือว่า “ การหารือระหว่างตัวแทนองค์กรวิชาชีพสื่อและ รองนายกฯ ในวันนี้ มีความเห็นตรงกันว่า จะต้องมีการปฏิรูปเกิดขึ้น โดยได้แลกเปลี่ยนวิธีการและแนวทางการปฏิรูปสื่อที่ควรจะมีองค์กรกำกับดูแล ส่วนการดำเนินการต่อไปขึ้นอยู่กับรัฐบาล ว่าจะตัดสินใจอย่างไร ในส่วนขององค์กรวิชาชีพสื่อพร้อมที่จะติดตามและมีส่วนร่วม ส่วนเรื่องสัดส่วน กรรมการ ในสภาวิชาชีพสื่อแห่งชาติ ตาม พ.ร.บ. การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนฯ นั้น องค์กรวิชาชีพสื่อ ได้นำเสนอรูปแบบของสภาวิชาชีพสื่อ โดยยกตัวอย่างสภาวิชาชีพสื่อในประเทศต่างๆ อาทิ สหราชอาณาจักร และ ประเทศสวีเดน เป็นต้น”
ส่วน นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นายปรเมศวร์ เหล็กเพชร กล่าวว่า “ รองนายกฯ วิษณุ บอกว่าจะขอรับฟังความคิดเห็น จากองค์กรสื่อก่อนการดำเนินการ พรบ.ฉบับนี้ โดยจะมีการนัดพูดคุยกันครั้งต่อไปในวันที่ 26 มิ.ย. 2560 ซึ่งทางองค์กรวิชาชีพสื่อ จะพาตัวแทนองค์กรวิชาชีพสื่อจากต่างประเทศที่ดูแลกำกับกันเอง มาร่วมหาหารือกับรองนายกฯ ด้วย”
———————————————————————————