Home » กิจกรรมสภาวิชาชีพข่าวฯ

บทบาทสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ และโทรคมนาคมฯ

Author by 12/11/10No Comments »

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553  สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จัดงานสัมมนาอุตสาหกรรมสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ และโทรคมนาคม หลังกฎหมายองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ฉบับใหม่บังคับใช้ : โจทย์ต่อไปคืออะไร? โดยได้รับเกียรติจาก นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ปาฐกถา หัวข้อ “บทบาทด้านสื่อและโทรคมนาคมของรัฐบาล หลังพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ฉบับใหม่บังคับใช้”

ประเด็นหลักในการอภิปรายและสัมมนาครั้งนี้เริ่มจากการบรรยาย “ก้าวต่อไปหลังพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ฉบับใหม่บังคับใช้” โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ รองประธาน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ในฐานะกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการร่วม พิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ  ต่อด้วยการเปิดเวทีอภิปรายในหัวข้อ 2G, 3G Wimax และบริการโทรคมนาคมไร้สายจะเดินหน้าต่อไปกันอย่างไร? วิทยากรประกอบด้วย  พ.อ. ดร. นที ศุกลรัตน์ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, นายวิเชียร เมฆตระการ หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส, นายธนา เธียร-อัจฉริยะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น,นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น,นายวิโรจน์ โตเจริญวานิช  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจร่วมการงาน บมจ.กสท และ   ดร.กำธร ไวทยกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริการสื่อสารไร้สายและบริการเพื่อสังคม  บมจ.ทีโอที ดำเนินการอภิปรายโดย คุณจอมขวัญ หลาวเพ็ชร์   ผู้ดำเนินรายการ คมชัดลึก สถานีโทรทัศน์ เนชั่น แชนแนล และรายการเช้าข่าวข้น โมเดิรน์ไนน์ ทีวี 

ส่วนภาคบ่ายอภิปรายในประเด็น “แผนแม่บทบริหารคลื่นความถี่และแผนแม่บทประกอบกิจการฯ อย่างไรให้เดินหน้ากันได้?” วิทยากรประกอบด้วย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (สพท), นายธนวัฒน์ วันสม  กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท, นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ กรรมการอำนวยการ บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง, นายวิชิต เอื้ออารีกุล อุปนายกสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย, นายเจริญ   ถิ่นเกาะแก้ว นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุท้องถิ่นไทย,นายต่อพงษ์ เสลานนท์ อนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ กทช. และ สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์  รองประธานคณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ (คปส.) ดำเนินการอภิปรายโดย คุณก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ บรรณาธิการรายการข่าว สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย และที่ปรึกษาสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

สำหรับการจัดสัมมนาในวันนี้ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กทช) , บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)