Home » ข่าวความเคลื่อนไหวสื่อ

กสท.ปิ๊งไอเดียแจกคูปองช่วยเปลี่ยนผ่านระบบทีวีอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล

Author by 5/02/13No Comments »

กสท.ปิ๊งไอเดียแจกคูปองช่วยเปลี่ยนผ่านระบบทีวีอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล
ที่มา http://www.dailynews.co.th/technology/178088

กสท. มีแนวคิด แจกคูปอง สนับสนุนเปลี่ยนผ่านระบบทีวีดิจิทัล เปรยป้องกันการล็อกสเปก และผูกขาดผู้ประกอบการ

พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้มีแนวทางการสนับสนุนระบบการเปลี่ยนผ่านโทรทัศน์จากระบบอนาล็อก ไปสู่โทรทัศน์ระบบดิจิทัล โดยการออกแบบหลักการแจกคูปองแทนเงินสดในการนำไปซื้อโทรทัศน์เครื่องใหม่ หรือกล่องรับส่งสัญญาณ ที่จะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยทั้งนี้คาดว่าจำนวนการแจกคูปองดังกล่าวจะรองรับการเปลี่ยนผ่านประมาณ 20 ล้านครัวเรือน ซึ่งต้องอ้างอิงมาจากสำมะโนประชากรของกระทรวงมหาดไทย

ส่วนคูปองดังกล่าวนี้ จะคำนวณตามราคาตั้งต้นการประมูลทีวีดิจิทัลช่องธุรกิจจำนวน 24 ช่องแล้วนำมาหารจำนวนครัวเรือนสำมะโนประชากรที่มีอยู่ในประเทศ เพื่อขอรับสิทธิครัวเรือนละ 1 สิทธิ ส่วนกรอบการแจกคูปองดังกล่าวนี้กำลังพิจารณาขั้นตอน กระบวนการปฏิบัติ เนื่องจากผู้ประกอบการต้องดำเนินการขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศก่อน เพื่อไม่ให้ประชาชนยุ่งยาก ในการรับการเปลี่ยนผ่านระบบทีวีดิจิทัล

น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กสทช.และ กสท. ด้านคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวต่อว่า การแจกคูปองดีกว่าการแจกกล่องรับส่งสัญญาณ เนื่องจากมองว่าเป็นการป้องกันข้อครหาเรื่องการผูกขาดผู้ประกอบการ และการกำหนดสเปกของคุณภาพกล่องที่ไม่ได้มาตรฐาน และไม่พึงพอใจความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ยังไม่อยากให้ประชาชนตื่นตระหนกในการหาซื้อโทรทัศน์เครื่องใหม่ โดยเบื้องต้นคาดว่าจะมีความชัดเจนช่วงประมาณกลางปีนี้.