home » category archive

Category กิจกรรมสภาวิชาชีพข่าวฯ

6 องค์กรสื่อติดตามสถานการณ์คืนวันที่ 11 กันยายน
12/09/21 – 20:41 | ปิดความเห็น บน 6 องค์กรสื่อติดตามสถานการณ์คืนวันที่ 11 กันยายน
6 องค์กรสื่อติดตามสถานการณ์คืนวันที่ 11 กันยายน

6 องค์กรสื่อติดตามสถานการณ์คืนวันที่ 11 กันยายนด้วยความห่วงใย และร่วมหาทางออกแนวทางให้สื่อมวลชนได้ทำหน้าที่ในพื้นที่การชุมนุม

สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยเปิดตัวกรรมการบริหารชุดใหม่
5/09/21 – 14:37 | ปิดความเห็น บน สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยเปิดตัวกรรมการบริหารชุดใหม่
สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยเปิดตัวกรรมการบริหารชุดใหม่

 

สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยเปิดตัวกรรมการบริหารชุดใหม่
        สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยได้มีการสรรหากรรมการบริหารชุดใหม่ (ชุดที่ ๕ ) พร้อมจัดโครงสร้างการบริหารงานตั้งคณะอนุกรรมการ ทำงาน ๕ ฝ่าย เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การทำงาน “ ส่งเสริมวิชาการ พัฒนาทักษะวิชาชีพ สนับสนุนเสรีภาพ คุ้มครองผู้บริโภคสื่อ “
สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้ทำการสรรหาคณะกรรมการสภาชุดใหม่ สมัยที่ ๕ มีวาระการทำงาน ๒ ปี ผลของการสรรหาได้คณะกรรมการทั้งหมด ๑๙ คน แบ่งเป็นกรรมการจากสายวิชาชีพ ๑๒ คน กรรมการจากสายผู้ทรงคุณวุฒิ ๗ คน และคณะกรรมการ ได้มีการประชุมเลือกนายสุปัน รักเชื้อ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน …

คณะกรรมการบริหารสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ ๕
4/09/21 – 19:39 | ปิดความเห็น บน คณะกรรมการบริหารสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ ๕
คณะกรรมการบริหารสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ ๕

VTR แนะนำ คณะกรรมการบริหารสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ ๕

โฆษกรัฐบาลเป็นผู้แทนรับหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีจาก 6 องค์กรวิชาชีพสื่อ ยินดีที่สื่อมวลชนและรัฐบาลเห็นพ้อง ร่วมกันสกัดกั้นข่าวปลอม
30/07/21 – 15:00 | No Comment
โฆษกรัฐบาลเป็นผู้แทนรับหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีจาก 6 องค์กรวิชาชีพสื่อ ยินดีที่สื่อมวลชนและรัฐบาลเห็นพ้อง ร่วมกันสกัดกั้นข่าวปลอม

โฆษกรัฐบาลเป็นผู้แทนรับหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีจาก 6 องค์กรวิชาชีพสื่อ ยินดีที่สื่อมวลชนและรัฐบาลเห็นพ้อง ร่วมกันสกัดกั้นข่าวปลอม พร้อมแสวงหาพื้นที่กลาง (Common Ground) ออกแบบการทำงานร่วมกันประชาสัมพันธ์ข้อเท็จจริงเพื่อประโยชน์ประชาชน
วันนี้ (30 ก.ค.64) เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รับหนังสือ จาก 6 องค์กรวิชาชีพสื่อ ประกอบด้วย สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ
สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย ยืนยันนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลไม่ได้จำกัดสิทธิเสรีภาพ ประชาชนและสื่อมวลชนสามารถวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลได้ เพียงขอให้เสนอข้อมูลบนพื้นฐานข้อเท็จจริง ไม่สร้างความหวาดระแวงหรือความกังวลในสังคม …

6 องค์กรวิชาชีพสื่อ ขอเชิญใช้กรอบรูปโปรไฟล์ (Facebook Photo Frame)
29/07/21 – 15:29 | No Comment
6 องค์กรวิชาชีพสื่อ ขอเชิญใช้กรอบรูปโปรไฟล์ (Facebook Photo Frame)

6 องค์กรวิชาชีพสื่อ ขอเชิญใช้กรอบรูปโปรไฟล์ (Facebook Photo Frame)
เพื่อร่วมรณรงค์หยุด พรก.ฉุกเฉิน หยุดคุกคามสื่อ-หยุดคุกคามประชาชน

แถลงการณ์ร่วม 6 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ขอให้รัฐบาลยกเลิกมาตรการจำกัดเสรีภาพประชาชนและสื่อมวลชนตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
28/07/21 – 11:15 | No Comment
แถลงการณ์ร่วม 6 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ขอให้รัฐบาลยกเลิกมาตรการจำกัดเสรีภาพประชาชนและสื่อมวลชนตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

แถลงการณ์ร่วม 6 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน
ขอให้รัฐบาลยกเลิกมาตรการจำกัดเสรีภาพประชาชนและสื่อมวลชนตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
ตามที่ 6 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ได้มีแถลงการณ์เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 แสดงความกังวลต่อการที่รัฐบาลออกข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27) เรื่อง มาตรการเพื่อมิให้มีการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารอันทำให้เกิดความเข้าใจผิดที่ระบุว่า “การเสนอข่าวหรือการทำให้แพร่หลายซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นใดที่มีข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ทั่วราชอาณาจักร” พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนการออกข้อกำหนดข้างต้น หรือจัดทำแนวปฏิบัติจากข้อกำหนด และแถลงถึงเจตนารมณ์ในการบังคับใช้ให้เกิดความชัดเจน เพื่อมิให้มีการนำข้อกำหนดดังกล่าว ไปเป็นเครื่องมือในการปิดกั้นการทำหน้าที่เสนอข่าวสารของสื่อมวลชนและการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตของประชาชน จนกระทบต่อสิทธิการรับรู้ข่าวสารและการแสดงความคิดเห็นของประชาชน
ตลอดระยะเวลาเกือบ 2 สัปดาห์ นอกจากรัฐบาลจะเพิกเฉยต่อข้อเรียกร้องขององค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนแล้ว …

แถลงการณ์ร่วม 6 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน เรื่อง การออกข้อกำหนดการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินกระทบต่อเสรีภาพของสื่อมวลชนและประชาชน
15/07/21 – 15:01 | ปิดความเห็น บน แถลงการณ์ร่วม 6 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน เรื่อง การออกข้อกำหนดการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินกระทบต่อเสรีภาพของสื่อมวลชนและประชาชน
แถลงการณ์ร่วม 6 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน เรื่อง การออกข้อกำหนดการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินกระทบต่อเสรีภาพของสื่อมวลชนและประชาชน

แถลงการณ์ร่วม 6 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน
เรื่อง การออกข้อกำหนดการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินกระทบต่อเสรีภาพของสื่อมวลชนและประชาชน
ตามที่รัฐบาลได้ประกาศใช้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 โดยในข้อ 11 ของข้อกำหนดดังกล่าวได้ระบุถึง “มาตรการเพื่อมิให้มีการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารอันทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่า… การเสนอข่าวหรือการทำให้แพร่หลายซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นใดที่มีข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ทั่วราชอาณาจักรนั้น เป็นความผิดตามมาตรา 9 (3) แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548”
องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนทั้ง 6 องค์กร ดังมีรายชื่อท้ายแถลงการณ์ฉบับนี้ ได้มีการประชุมหารือโดยนำเอาข้อห่วงใยของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนและประชาชนต่อข้อกำหนดดังกล่าวมาพิจารณาแล้ว …

สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ฯ จับมือกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยฯ จัดประชุมเครือข่ายตรวจสอบข่าวปลอม
28/06/21 – 11:42 | No Comment
สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ฯ จับมือกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยฯ จัดประชุมเครือข่ายตรวจสอบข่าวปลอม

สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ฯ จับมือกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยฯ จัดประชุมเครือข่ายตรวจสอบข่าวปลอม
( ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ) ที่ห้องประชุม อิศรา ชั้น ๓ อาคารสมาคมนักข่าว​ ได้มีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นจัดตั้งเครือข่ายตรวจสอบข่าวปลอมในประเทศไทย โดยสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้รับความสนใจจากเครือข่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุมทั้งในเวทีและระบบออนไลน์ อย่างกว้างขวาง เช่น เครือข่ายองค์กรวิชาชีพสื่อ เครือข่ายภาคประชาสังคมจากภาคใต้ ภาคอีสาน ภาคเหนือ เครือข่ายนักวิชาการด้านสื่อ เครือข่ายผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ ตัวแทนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมไปจนถึงผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์จากกรมประชาสัมพันธ์

โดยในการประชุมดังกล่าว ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม “ ดีใจที่ทุกคนมีส่วนร่วม จัดตั้งเครือข่ายนี้ …

องค์กรวิชาชีพสื่อเตรียมจัดเวทีเสวนา “ทำข่าวอย่างไรให้ปลอดภัย ในสถานการณ์โควิด?”
17/06/21 – 13:43 | No Comment
องค์กรวิชาชีพสื่อเตรียมจัดเวทีเสวนา “ทำข่าวอย่างไรให้ปลอดภัย ในสถานการณ์โควิด?”

องค์กรวิชาชีพสื่อเตรียมจัดเวทีเสวนา “ทำข่าวอย่างไรให้ปลอดภัยในสถานการณ์โควิด?”
เพื่อหาแนวทางปฏิบัติการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนภายใต้โควิดระบาด

จ.ม.เปิดผนึกถึงสมาชิก​สมาคมนักข่าววิทยุ​และ​โทรทัศน์​ไทย​ และองค์กร​สมาชิก​
21/03/21 – 16:17 | No Comment
จ.ม.เปิดผนึกถึงสมาชิก​สมาคมนักข่าววิทยุ​และ​โทรทัศน์​ไทย​ และองค์กร​สมาชิก​

จ.ม.เปิดผนึกถึงสมาชิก​สมาคมนักข่าววิทยุ​และ​โทรทัศน์​ไทย​ และองค์กร​สมาชิก​ สภาวิชา​ชีพ​ข่าววิทยุ​และโทรทัศน์​ไทย ” เรื่อง การจัดการอุปกรณ์และมาตรการดูแลความปลอดภัยให้กับนักข่าวในการรายงานข่าวการชุมนุมทางการเมือง”
———
เรียน องค์กรสมาชิกและสมาชิกของ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

เรื่อง การจัดการอุปกรณ์และมาตรการดูแลความปลอดภัยให้กับนักข่าวในการรายงาน
ข่าวการชุมนุมทางการเมือง

เนื่องด้วยในสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง ในปัจจุบันมีความหลากหลายของแกนนำและมวลชน รวมไปจนถึงการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยที่ยึดแนวปฎิบัติทางกฎหมาย ซึ่งในการชุมนุมทางการเมืองในหลายครั้งที่ผ่านมา มักนำไปสู่การปะทะกันของเจ้าหน้าที่และกลุ่มผู้ชุมนุม จนนำไปสู่การบาดเจ็บด้วยกันทั้ง ๒ ฝ่าย รวมไปจนถึงสื่อมวลชนที่ร่วมทำข่าวในพื้นที่การชุมนุม
ดังนั้นทางสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ที่ท่านและองค์กรของท่านเป็นสมาชิก จึงขอให้

๑ ทางผู้บริหารขององค์กรสื่อ ได้จัดอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยให้กับทีมงานข่าวของท่านในการทำหน้าที่รายงานข่าวของการชุมนุม รวมไปจนถึงการจัดการการสั่งการในการให้ได้มาซึ่งข่าวและเหตุการณ์การชุมนุม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักข่าวเป็นสำคัญ
๒ ในส่วนนักข่าวที่ได้รับมอบหมายจากต้นสีงกัดให้ไปรายงานข่าว ควรติดตามประเมินสถานการณ์การชุมนุมอย่างใกล้ชิด และสวมใส่อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่องค์กรจัดให้และสวมปลอกแขนของสื่อที่ออกโดย ๖ องค์กรวิชาชีพสื่ออยู่ตลอดเวลา ในการรายงานข่าวพึ่งระมัดระวังภาษา ถ้อยคำ และการแสดงออก ที่จะไม่ให้นำไปสู่การยั่วยุ และเข้าใจผิดของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม จนนำไปสู่ความรุนแรงของเหตุการณ์ …