Home » กิจกรรมสภาวิชาชีพข่าวฯ, ข่าวความเคลื่อนไหวสื่อ, ประกาศสภาวิชาชีพข่าวฯ

ขอความร่วมมือสื่อมวลชนและต้นสังกัดในการนำเสนอข่าว กรณีเยาวชนติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน

Author by 28/06/18No Comments »

ขอความร่วมมือสื่อมวลชนและต้นสังกัดในการนำเสนอข่าว กรณีเยาวชนติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน

ตามที่สื่อมวลชนได้ลงพื้นที่เสนอข่าวเหตุการณ์นักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่าอคาเดมี่และผู้ฝึกสอน รวม 13 คน ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน ในวนอุทยานขุนน้ำนางนอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า  5 วัน ซึ่งเป็นที่สนใจติดตามและคาดหวังที่จะสามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยจากทั้งคนไทยและนานาประเทศ

สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ขอแสดงความห่วงใยในการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนซึ่งลงพื้นที่ปฏิบัติงานจำนวนมาก ในการปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง กำหนดพื้นที่ปลอดภัยในการรายงานข่าว ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ที่กำหนด และไม่เป็นภาระต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในระหว่างการปฏิบัติงานช่วยชีวิตเยาวชน และผู้ฝึกสอนฟุตบอลทั้ง 13 คน นอกจากนี้ขอความร่วมมือหน่วยงานต้นสังกัดของสื่อมวลชนดูแลในเรื่องสวัสดิภาพ สวัสดิการ ให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของสื่อมวลชนในระหว่างการปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทเสียสละ ต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายวัน

ทั้งนี้ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ขอความร่วมมือสื่อมวลชนนำเสนอข่าวสารโดยยึดมั่นในหลักจริยธรรมการนำเสนอข่าวที่ได้รับการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง นำเสนออย่างรอบด้าน ไม่นำเสนอข่าวที่ก่อให้เกิดความสับสน ตื่นตระหนก เกิดความวิตกกังวลต่อครอบครัวและเครือญาติ และขอความร่วมมือพิธีกร ผู้ดำเนินรายการ ใช้วิจารณญาณในการนำเสนอข่าวสาร การสัมภาษณ์แหล่งข่าว และการเลือกใช้ถ้อยคำที่ไม่นำไปสู่ความหดหู่สิ้นหวัง หรือสร้างกระแสเพื่อประโยชน์ในเรื่องการได้รับความนิยมเป็นสำคัญ นอกจากนั้นสื่อมวลชนต้องคำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคลในการนำเสนอข้อมูล ภาพ เสียงของเยาวชนและครอบครัวอย่างเหมาะสมและด้วยความระมัดระวัง

สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ขอเป็นกำลังใจให้กับสื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่ที่ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถในการให้ความช่วยเหลือเยาวชน และผู้ฝึกสอนฟุตบอลทั้ง 13 คน ให้ปฏิบัติหน้าที่ประสบความสำเร็จโดยเร็ว

 

สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

28 มิถุนายน 2561