Home » ข่าวความเคลื่อนไหวสื่อ

กสท.ตั้งรับคุ้มครองผู้บริโภค หลังเจอพิษ “เหนือเมฆ 2”

Author by 5/02/13No Comments »

กสท.ตั้งรับคุ้มครองผู้บริโภค หลังเจอพิษ “เหนือเมฆ 2”
http://www.dailynews.co.th/technology/178302

รับศักราชปีงูเล็กไม่ทันไร พ่นพิษแรงซะแล้ว โดยสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 มีคำสั่งสายฟ้าแลบ แบนละคร “เหนือเมฆ 2 ตอน มือปราบจอมขมังเวทย์” เล่นเอาผู้ชมงงเป็นไก่ตาแตก และงานนี้หลายฝ่ายพุ่งเป้ามาที่ กสทช. หน่วยงานกำกับดูแล ซึ่งต้องดำเนินการหาทางออกหากในอนาคตประเทศไทย เข้าสู่โทรทัศน์ระบบดิจิตอล

น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ด้านคุ้มครองผู้บริโภค เปิดเผยถึงกรณีแบนละครเหนือเมฆ 2 เป็นบทพิสูจน์ว่าหลังจากนี้ กสทช.ต้องดำเนินการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อไม่ให้เอาเปรียบผู้บริโภคเนื่องจาก กสท.ต้องเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนผ่านโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล

โดยการแบนละครดังกล่าว กสท.มีแนวทางในการหาทางออกโดยการนำเอามาตรา 37 พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ที่ระบุห้ามไม่ให้ออกอากาศเนื้อหารายการที่มีลักษณะล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระทำซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจารหรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง มาตีความให้มีรายละเอียดมากกว่าเดิม โดยคาดว่าจะสามารถออกประกาศได้ประมาณกลางปีนี้

น.ส.สุภิญญา ยังกล่าวต่อไปว่า นอกจากการตีความมาตรา 37 แล้ว กสท.ยังต้องออกประกาศส่งเสริมการรวมกลุ่มวิชาชีพสื่อสารมวลชน ตามหลักจรรยาบรรณที่เน้นให้สื่อดูแลกันเอง เพื่อให้สิทธิ เสรีภาพสื่อในการปฏิบัติงาน โดยการวางแนวทางการตั้งหน่วยงานขึ้นมา 2 ทางคือ 1. ให้สื่อรวมกลุ่มเป็นสมาคมและตั้งผู้ตรวจสอบและผู้ตัดสิน หากเกิดการกระทำความผิด และ 2. กสทช.หรือตัวแทน ไปร่วมเป็นผู้ตรวจสอบและตัดสินในสมาคม เพื่อประกอบการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการได้เป็นอย่างดี

โดยการดำเนินการตีความมาตรา 37 และ การรวมกลุ่มของสื่อเพื่อเข้าสู่กระบวนการดูแลกันเองนั้น ยังมีประกาศที่เกี่ยวกับแผนผังรายการ ที่จะช่วยทำให้ผู้ประกอบการเข้ากรอบกฎหมายและจัดระเบียบผู้ประกอบการไม่ให้ออกนอกลู่นอกทาง เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้บริโภค

อย่างไรก็ตามการออกแบบกำหนดให้โทรทัศน์ระบบดิจิตอลในประเทศไทยมีประเภท ช่องรายการเด็กและเยาวชน ช่องรายการครอบครัว และช่องรายการข่าว จะช่วยให้ผู้บริโภคได้รับชมเนื้อหาที่มีสาระไม่ใช่เฉพาะดูละครน้ำเน่า ตบตี และสร้างความรุนแรง

การแบน “เหนือเมฆ 2” ถือเป็นบทเรียน ให้ กสท. เดินหน้าหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ เพื่อรองรับ โลกดิจิตอลนับจากนี้ไป.

สุรัสวดี สิทธิยศ