Home » ข่าวความเคลื่อนไหวสื่อ

บุกสภาฯ ยื่นหมื่นชื่อเสนอ แก้ไขพ.ร.บ.จัดสรรคลื่นความถี่

Author by 5/02/13No Comments »

บุกสภาฯ ยื่นหมื่นชื่อเสนอ แก้ไขพ.ร.บ.จัดสรรคลื่นความถี่

ที่มา http://www.mediamonitor.in.th/

Post by Chatsayam Momkaew Thursday, 31 January 2013 15:36

สภาวิชาชีพสื่อ จับมือศิษย์หลวงตาบัว กลุ่มผู้นำแรงงาน ทีโอทีและ กสท.บุกสภาฯ ยื่น 12,800 รายชื่อ เสนอแก้ไข พ.ร.บ.จัดสรรคลื่นความถี่ ฯเมื่อวันที่ 31 ม.ค.เวลา 13.00 น. ที่รัฐสภา สภาผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(สววท.) คณะศิษยานุศิษย์หลวงตามหาบัว กลุ่มผู้นำแรงงาน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และสหภาพแรงงาน บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) นำโดยนายนิคม บุญวิเศษ ประธาน สววท. ได้นำรายชื่อประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 12,800 รายชื่อยื่นต่อนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเป็นผู้เสนอร่างแก้ไข พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่…) พ.ศ…. เพื่อให้การกำกับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมของประเทศ เกิดประโยชน์สูงสุด

นายนิคม กล่าวว่า สาเหตุที่ได้มีการเสนอร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ เนื่องจากในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช.ไม่เปิดโอกาสให้มีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิทยุประเภทธุรกิจหรือสาธารณะ และยังถือโอกาสปิดคลื่น มีการจับกุมคดี โดยไม่ฟังเสียงของ สววท. ถือเป็นการลุแก่อำนาจ ให้ผู้ประกอบการวิทยุต้องปฎิบัติตามโดยไม่สนใจว่าจะขัดกับกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือไม่ อีกทั้ง กสทช.ยังมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างฟุ่มเฟือย เกินความจำเป็น ดังนั้นทางกลุ่มฯ จึงได้ยื่นเสนอกฎหมายซึ่งเป็นของภาคประชาชนและภาคเอกชน

ด้านนายสมศักดิ์ กล่าวภายหลังการรับหนังสื่อว่า ทางสภาฯจะได้ตรวจสอบรายชื่อประชาชนที่ยื่นเสนอกฎหมาย จากนั้นก็จะนำเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรต่อไปตามขั้นตอน

ที่มา: เว็บไซต์เดลินิวส์ (Th) Thursday, January 31, 2013